OP HET LEVEN!

levenDienst van poëzie, verhaal en muziek

Zondag, 17 april 2016 om 09.30 uur in de Dorpskerk te Leimuiden

Hans Bouma, poëzie en verhaal – Peter van Dongen, piano en orgel

Over wat er met Lazarus gebeurde, zijn vriendschap met Jezus, zijn vroege dood en zijn opwekking, kun je een preek houden, maar je kunt Lazarus ook zelf aan het woord laten. Dat gebeurt in deze dienst van poëzie, verhaal en muziek, zondagmorgen 17 april a.s. in de Dorpskerk te Leimuiden. Met als titel Op het leven! vertelt Lazarus, zeven jaar na zijn opwekking, bij monde van Hans Bouma zijn verhaal. Een even schokkend als bevrijdend verhaal waaraan pianist Peter van Dongen muzikaal deelneemt.

Zeven jaar later. Iedere dag heft Lazarus met zijn zusters Maria en Martha bij de maaltijd het glas. Lechajim! Op het leven! Het leven dat doorgaat. Het leven dat gevierd mag worden.

Het verhaal van Lazarus wordt ingeleid door twee poëtisch-muzikale collages: Spreek dan van geluk (zeven Psalmen opnieuw uitgesproken) en Vaste voet aan grond. Peter van Dongen zorgt hierbij voor een muzikale stroom waarop Hans Bouma als papieren bootjes zijn verzen neerlegt. Bootjes op weg naar de diepzee van een mensenziel.

Er is een boekentafel met uitgaven van Hans Bouma. Na de dienst kunt u hem hier spreken. De auteur is bereid boeken en bundels te signeren.