‘Petrus’ Bijbelgesprekskring

‘Hoop’ – dat is het thema van een brief die Petrus, een leerling van Jezus, aan zijn tijdgenoten geschreven heeft. In ‘De Ontmoeting’ lezen wij samen op 8 ochtenden deze brief en delen met elkaar wat Petrus schrijft voor ons nu betekenen kan.

De ochtenden zijn op donderdagochtend van 10.00 – 11.30 u.
De eerste keer is donderdagochtend 2 oktober a.s.
De andere data zijn: 23 oktober, 13 november, 11 december en in 2015: 22 januari, 5 februari, 19 februari en 5 maart.