‘Eindtijd’ – Serie van drie verdiepingsavonden

 

 
“Waar gaat het naar toe?”
Over de toekomstvisie in het laatste Bijbelboek: de Openbaring van Johannes
 
 
Data: 22 januari, 11 februari en 3 maart
 
Het laatste Bijbelboek Openbaring blijft de eeuwen door de aandacht trekken. Is het door de verwachting dat ‘het ergens met de aarde en haar bewoners naar toe moet?’
Het boek gaat over de toekomst, maar dan in – op het eerste gezicht tenminste – zó verwarrende beeldspraak dat er drie avonden georganiseerd worden om zicht te krijgen op de inhoud. Wat is het toekomstbeeld? Waar komt het in de Openbaring op aan en hoe zal het met de aarde en hemel verdergaan? Een intrigerend verhaal en spannende vragen om over na te denken. Tijdens de avonden wordt Openbaring ook vanuit de kunst en de muziek belicht.
 
De avonden zijn een gezamenlijk project van de PG Leimuiden en de PG Rijnsaterwoude.
 
Aanvang: 20.00 uur.
Locatie: De Ontmoeting.
 
Opgave: ds. Jelis Verschoof, ds. jelisverschoof@pgleimuiden.nl (tel. 701081) of ds. Mariska Kloppenburg, mskloppenburg@gmail.com (06 22127000).