Collecte-informatie

Categories: Algemeen

In deze periode waarin de diensten alleen online te volgen zijn, vragen wij u om uw bijdragen over te maken op de bij de collectes genoemde rekeningnummers. U mag uw bijdragen ook overmaken naar de diaconie, rekening NL03 RABO 0127 7004 04, dan zorgen wij ervoor dat het naar de collectedoelen overgemaakt wordt. Hartelijk dank voor uw bijdragen.

 • Collecte 7 februari: Kerk in Actie – Werelddiaconaat (Bangladesh)
  U kunt uw gift overmaken naar NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. rampenbestrijding Bangladesh.
 • Collecte 14 februari: Kerk in Actie – Noodhulp (Ethiopië) 2021
  U kunt uw gift overmaken naar NL 89 ABNA 0457 457 457, t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. Ethiopië.
 • Collecte 21 februari: Kerk in Actie Werelddiaconaat (Moldavië) – 40dagentijd

  Klik hier om het collectefilmpje te bekijken.
  U kunt uw gift overmaken naar NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. Moldavië februari.
 • Collecte 28 februari: PKN Missionair Werk – Voor iedereen een kerk (40dagentijd)
  U kunt uw gift overmaken naar NL10 ABNA 0444 444 777 t.n.v. Protestantse Kerk o.v.v. missionair werk februari

Klik hier voor informatie over eerdere collectes.

De 2e collecte is bestemd voor de erediensten.
Uw kunt uw bijdrage overmaken naar het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Leimuiden, IBAN NL15RABO0127 7031 95.

Author: Rick Reumerman