Leeskring ‘De liefde achterna’

 
 
Leven en leefregel van Franciscus

 
Het gedachtegoed van Franciscus van Assisi is een spirituele bron die 800 jaar later niets aan frisheid verloren heeft. De leefregel van Franciscus gaat over het ‘gewone’ leven en richt zich op vrede tussen mensen en tussen mensen en God.

 
Kernthema’s zijn ‘doen en (vooral) laten’, navolging en samenleven. Elke avond begint met een videofragment van Antoine Bodar: ‘Bodar door het land van Franciscus’.

 
‘Wat we ontvangen zit in datgene wat we geven.’ Citaat van Franciscus

 
Data 3 woensdagavonden: 23 januari, 13 februari, 6 maart 2019.
Plaats: De Ontmoeting. Aanvang: 20.00 uur (koffie vanaf 19.45).

 
De leeskring is een gezamenlijk project van de PG Leimuiden en de PG Rijnsaterwoude.

 
Opgave: ds.jelisverschoof@pgleimuiden.nl (tel. 701081); mskloppenburg@gmail.com (06 22127000)