Uitnodiging regionale toerustingsavond in de Ontmoeting op 13 juni a.s.                 

Voor iedereen die geïnteresseerd is in missionair gemeente zijn
Uit een samenwerkingsoverleg tussen kleine gemeente rond Ter Aar is een werkgroep opgericht die nadenkt over hoe we op missionair/evangelisatie gebied in de regio kunnen samenwerken.

Als werkgroep constateerden we dat er nu landelijk twee missionaire rondes zijn geweest, waarin we informatie en ideeën kregen aangereikt en dat er een map is met dertig kansrijke modellen. We zien dat er gemeenten zijn die hierdoor ‘aangestoken’ zijn en vorm willen geven aan het doorgeven van het Evangelie. Sommige gemeenten zijn al langer actief met bijvoorbeeld een geloofscursus. Anderen vinden het moeilijk hierin een weg te vinden. Er is een grote verscheidenheid in denken over  hoe ‘wij ons Licht niet onder de korenmaat houden’.  Je ziet dus verschillen op meerdere gebieden.

Zonder nu direct op samenwerking aan te sturen, willen wij een avond organiseren om met elkaar te spreken over ‘hoe je het evangelie kunt uitdragen’.

Die avond zal spreken Drs. W. Dekker. Hij houdt zich oa. bezig met contextuele en missionaire verkondiging. Dat betekent dat hij onderzoekt hoe je kerk bent en het evangelie uitdraagt vanuit de situatie en in de omgeving waarin je kerk bent. Dat betekent voor ons dat wij bijna allemaal kleine gemeenten zijn in een tijd dat de kerk maatschappelijk een andere rol heeft gekregen dan decennia terug. Hij schreef het boek ‘Marginaal en missionair’, kleine theologie voor een missionaire kerk.

Hij zal spreken over de gemeente die in gesprek wil  gaan over haar identiteit, over wie haar God is en waarom zij het geloof in Hem als allesbepalend voor mens en wereld ziet. En dat dat de basis is voor een gemeente die missionair is. En dat allemaal vanuit een marginale positie in de samenleving.

We gaan ook met elkaar in gesprek en reiken elkaar aan wat wij in onze gemeenten nu doen.

Een unieke gelegenheid om ons te laten inspireren en ook elkaar te inspireren!

De avond wordt gehouden:
 
Datum: 13 juni 2013

Tijd: Start om 20.00 uur en inloop (koffie en thee) om 19.45 uur

Plaats: Kerkelijk centrum ‘De Ontmoeting’, Dorpsstraat 51, 2451 AP, Leimuiden.                                                                
 
Ben je geïnteresseerd en wil je komen? Laat het graag even weten via pverschoof@filternet.nl

Hartelijke groet namens de werkgroep (ds. Jasper van Schaik uit Woubrugge, Petra Verschoof uit Leimuiden, Heine Sikkel uit Zevenhoven en gemeenteadviseur Beppie van der Waal).