Hier vindt u de samenstelling van de kerkenraad van de Protestantse Gemeente Leimuiden.

 

Voorzitter: André Lorier
e-mail: voorzitter@pgleimuiden.nl

 

Predikant: ds. Jelis Verschoof
e-mail: ds.jelisverschoof@pgleimuiden.nl

 

Scriba: Frans Kooiman
e-mail: scriba@pgleimuiden.nl 

 

Ouderlingen voor het Pastoraat:
Jan Schoenmaker
Clara de Ruiter-Berghout
vacature

Jeugdouderling: Jorico Notenboom-Rietdijk

 

College van Diakenen:
e-mail: diaconie@pgleimuiden.nl

Wilma de Quaasteniet (voorzitter)
Astrid Muijs-v.d. Wijngaard
Annet Roodenburg-Voorbij (secretaris)

Taakdiakenen:
Johan Schuuring
Wim Vonk (penningmeester)

 

College van Kerkrentmeesters:
Piet de Bock (voorzitter), e-mail: voorzitterCvK@pgleimuiden.nl (ouderling-kerkrentmeester)
Aad Treur (ouderling-kerkrentmeester)
Arie Voorbij (ouderling-kerkrentmeester)

Secretaris: Bert van Elderen (kerkrentmeester)
Penningmeester: Ad de Quaasteniet (kerkrentmeester)