Hier vindt u de samenstelling van de kerkenraad van de Protestantse Gemeente Leimuiden.

 

Voorzitter: André Lorier
e-mail: voorzitter@pgleimuiden.nl

 

Predikant: ds. Jelis Verschoof
e-mail: ds.jelisverschoof@pgleimuiden.nl

 

Scriba: Frans Kooiman
e-mail: scriba@pgleimuiden.nl 

 

Ouderlingen voor het Pastoraat:
Clara de Ruiter-Berghout
Nico Kalf
vacature

Jeugdouderling: Astrid Muijs-van den Wijngaard

 

College van Diakenen:
e-mail: diaconie@pgleimuiden.nl

Wilma de Quaasteniet (voorzitter)
vacature
Annet Roodenburg-Voorbij (secretaris)

Taakdiakenen:
Johan Schuuring
Wim Vonk (penningmeester)

 

College van Kerkrentmeesters:
Piet de Bock (voorzitter), e-mail: voorzitterCvK@pgleimuiden.nl (ouderling-kerkrentmeester)
Pieter Meijer (ouderling-kerkrentmeester, penningmeester)
Arie Voorbij (ouderling-kerkrentmeester)

Piet Rietdijk (kerkrentmeester)
Secretaris: Bert van Elderen (kerkrentmeester)