ACKC (Actie Comité Kerkelijk Centrum)


 
13 november 2021: Boekenmarkt
Nadere informatie volgt later.

 
 
Samenstelling/taakverdeling ACKC:

  • Aad Treur, voorzitter
  • Els van Elderen – van Dusseldorp, secretaris
  • Piet Vroonland, penningmeester

 
Overige leden:

  • Netty Siebeling
  • Alie Wesselius
  • Winfred Disseldorp
  • Wim van der Maarel
  • Monica Disseldorp
  • Piet de Ruiter