In de periode 2018 – 2020 ondersteunt de diaconie 3 projecten via Kerk in Actie. Hieronder vindt u meer informatie over deze projecten.

 

1. Project Colombia


Ongeveer vier miljoen Colombianen zijn in eigen land op de vlucht voor geweld. Velen belanden in de sloppenwijken van Bogotá. Mencoldes geeft materiële en psychosociale hulp aan ongeveer dertig tot veertig nieuwe gezinnen per maand en helpt vluchtelingen om een bedrijfje te beginnen als naaister, bouwvakker of monteur. Ook behartigt Mencoldes de belangen van de ontheemden bij de overheid en zet zich in voor de terugkeer van de ontheemden naar hun eigen land en woonplaats. Kerk in Actie lobbyt bij de Nederlandse en Colombiaanse regering en internationale (vluchtelingen)organisaties voor meer aandacht voor de ontheemden van Bogotá.

 
Klik hier voor meer informatie.

 

2. Project Cambodja


In Cambodja leven zo’n 750.000 kwetsbare kinderen. Vooral in de grote steden lopen deze kinderen grote risico’s en krijgen ze geen onderwijs. Deze kinderen missen één of zelfs beide ouders, of hun ouders zijn chronisch ziek; ze werken en/of leven op straat; ze groeien op in zeer arme huishoudens; ze worden misbruikt, hebben een handicap, zijn zelf ziek (bv. hiv/aids), zijn verslaafd of in de criminaliteit beland. Het Salvation Centre Cambodja ontfermt zich over deze kinderen in de hoofdstad Phnom Penh en de steden Battambang en Siem ReapGeen enkel kind mag worden onderdrukt.

 
Klik hier voor meer informatie.

 

3. Project Kinderen in de Knel algemeen


Kinderen hebben recht op onderwijs, omdat dit belangrijk is voor hun toekomst. Geef hen de kans om de cirkel van armoede te doorbreken. Sta op voor kinderen in de knel! Zet u samen met uw kerk in en ga bestrijdt kinderarbeid.
Voor maar liefst 152 miljoen kinderen is niet de schoolklas, maar arbeid de dagelijkse realiteit. Wereldwijd werkt gemiddeld 1 op de 10 kinderen. Zij werken op het land, op straat, in de huishouding, in fabrieken, in mijnen, in de prostitutie of als kindsoldaat. Samen met andere organisaties zet Kerk in Actie zich in voor kinderarbeidvrije zones.

 
Klik hier voor meer informatie.

 

 

 

 

 

 

Avondmaalscollectes 2020: Project Mensenkinderen


Bij elke Avondmaalsviering in 2018 wordt gecollecteerd voor Stichting Mensenkinderen.
“Mensenkinderen helpt kinderen, gezinnen, gehandicapten en bejaarden in Albanië, Armenië, Bulgarije en Moldavië voor wie niemand anders zorgt. Er wordt uitsluitend gewerkt via kerken en lokale organisaties.

De projecten zijn concreet, uitvoerbaar en bieden directe hulp. Mensenkinderen stuurt geen (dure) transporten, we kopen de goederen in het land zelf. Dat is veel efficiënter en het stimuleert ook de lokale economie. Zo wordt uw gift als het ware dubbel besteed.

Mensenkinderen zet zich al 11 jaar in voor de allerarmsten in Oost-Europa. Daarnaast wordt voorlichting gegeven om groepen en individuen te motiveren zodat deze betrokken raken bij het helpen en dienen van de naaste in nood. Hoewel Mensenkinderen een christelijke organisatie is, wordt hulp verleend ongeacht religie of etnische achtergrond.”

Klik hier voor meer informatie over Mensenkinderen.