Het College van Kerkrentmeesters kent een Bouwcommissie die zich bezighoudt met alle zaken rondom de gebouwen.
Deze commissie bestaat uit:

  • Bert Tijselink
  • Piet de Ruiter
  • Piet Rietdijk
  • Maarten Alderden
  • Wanda Vissers

Email: bouwcommissie@pgleimuiden.nl