De Protestantse gemeente Leimuiden is op zoek naar een predikant voor 30 uur per week

Wij zoeken een predikant (v/m) die zich van harte vanuit Gods kracht wil inleven in en inzetten voor onze gemeente. De Protestantse gemeente Leimuiden wil een aantrekkelijke en levendige gemeente zijn, waarvan de Dorpskerk een ontmoetingsplaats met God is. Een open en gastvrije gemeente, en met kerkelijk centrum De Ontmoeting niet alleen kerk op zondag, maar op alle dagen van de week.

Meer info: www.pgleimuiden.nl of mail de beroepingscommissie via: addequ@kpnplanet.nl

Klik hier voor de volledige profielschets. Het beleidsplan 2020-2025 is te vinden onder Beleid.