Coronavirus: belangrijke informatie

 

Komende kerkdiensten

Vanaf 1 juli kunnen er maximaal 50 mensen in de kerkzaal aanwezig zijn. U dient hiervoor een plek te reserveren bij Willy Piet (telefoonnummer staat in Op Weg). Meer informatie vindt u in Op Weg en in het door de kerkenraad opgestelde Protocol kerkdiensten vanaf 1 juli 2020. De diensten zijn ook via de kerktelefoon en www.kerkomroep.nl te beluisteren.
 

Niet live kunnen beluisteren dienst 2 augustus

De dienst van 2 augustus was niet live te beluisteren. Dit blijkt veroorzaakt te zijn door beveiligingsupdates bij Kerkomroep. Inmiddels is de dienst alsnog terug te luisteren. Namens Kerkomroep onze excuses voor het ongemak. We gaan ervan uit dat de dienst van 9 augustus weer live te beluisteren zal zijn.
 

Overige wijzigingen in activiteiten i.v.m. corona

De geplande activiteiten gaan tot nader order niet door. Hou de website en Op Weg in de gaten om te lezen wanneer activiteiten weer starten.
 

Collecte-informatie

In deze periode waarin een deel van de gemeente de diensten online volgt, vragen wij u om uw bijdragen over te maken op de bij de collectes genoemde rekeningnummers. U mag uw bijdragen ook overmaken naar de diaconie, rekening NL03 RABO 0127 7004 04, dan zorgen wij ervoor dat het naar de collectedoelen overgemaakt wordt.
Voor de gemeenteleden die de diensten in de kerk bijwonen is er gelegenheid om de bijdrage voor de collectes (diaconie en kerkrentmeesters) te deponeren in de collectebussen die bij de uitgang van de kerkzaal staan. Hartelijk dank voor uw bijdragen.

 • Collecte 2 augustus: Voedselbank Kaag en Braassem en Nieuwkoop
  U kunt uw bijdrage overmaken op NL81 RABO 0120 6701 86 t.n.v. Voedselbank Kaag en Braassem
 • Collecte 9 augustus: Plaatselijk jeugdwerk
  U kunt uw bijdrage overmaken op NL15 RABO 0127 7031 95 t.n.v. CvK Protestantse gemeente Leimuiden o.v.v. Plaatselijk Jeugdwerk
 • Collecte 16 augustus: Kerk in Actie Zending
  Klik hier voor meer informatie. U kunt uw bijdrage overmaken op NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. kerk Rwanda
 • Collecte 23 augustus: Exodus
  Klik hier voor meer informatie. U kunt uw bijdrage overmaken op NL68 INGB 0004 3244 14 t.n.v. Exodus Nederland.
 • Collecte 30 augustus: Kerk in Actie Themajaar: Colombia
  Klik hier voor meer informatie. U kunt uw bijdrage overmaken op NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. W 009204 Colombia.

Klik hier voor informatie over eerdere collectes.
 
De 2e collecte is bestemd voor de erediensten.
Uw kunt uw bijdrage overmaken naar het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Leimuiden, IBAN NL15RABO0127 7031 95.
 

Overige berichten

 

Laatste dienst ds. Jelis Verschoof

Op zondag 26 april ging ds. Jelis Verschoof voor de laatste keer voor in de dienst vóór zijn emeritaat op 5 mei. Vanwege de coronamaatregelen was dit een dienst voor een bijna lege kerk in aanwezigheid van zijn gezin. Klik hier voor enkele foto’s.
 

Laatste beamerdienst Levi Verschoof

Op 24 mei was de laatste beamerdienst van Levi Verschoof.
 

Goede Vrijdag en Pasen

Klik hier voor de foto’s van het doven van de Paaskaars tijdens Goede Vrijdag (10 april) en het ontsteken van de nieuwe Paaskaars tijdens de Paasdienst en het kruis met narcissen bij de Dorpskerk (12 april).
 

Op Weg

Op Weg is de nieuwsbrief van de Protestantse Gemeente Leimuiden. Leden van de Protestantse Gemeente Leimuiden ontvangen Op Weg in hun brievenbus en/of via de mail. Vanwege de privacywetgeving is het archief van Op Weg niet meer openbaar toegankelijk. Wilt u daar toegang toe krijgen, stuur dan een e-mail naar webmaster@pgleimuiden.nl. Leden van de Protestantse Gemeente te Leimuiden krijgen vervolgens toegang. Verzoeken van niet-leden zullen worden voorgelegd aan de kerkenraad.
 

Historisch overzicht van de voormalige Gereformeerde Kerk te Leimuiden

Op de website GereformeerdeKerken.info is een historisch overzicht van de voormalige Gereformeerde Kerk te Leimuiden verschenen. Klik hier om deel 1 te bekijken. Onderaan deel 1 staat een link naar deel 2.
 

Jeugdwerk Leimuiden en Rijnsaterwoude

In het seizoen 2019-2020 worden er weer diverse activiteiten georganiseerd voor de jeugd, zoals de Kliederkerk, familievieringen, wekelijks ’t Hok, Nacht zonder dak (29 mei 2020). In oktober kun je mee met de Taizé reis. Lees meer…
 

Reizen

De groepsreis die gepland stond van 19 t/m 26 naar mei 2020 naar Samos wordt verzet naar 2021.
Lees verder…
 

Open Huis met Boekspot

Iedere woensdagmorgen van 10.00 tot 11.30 uur. Tijd voor koffie, gezelligheid en ontmoeting. Vanwege corona is er tot nader order geen Open Huis.Lees verder…
 

Gezamenlijke maaltijden

Zodra de omstandigheden het toelaten zal er weer een gezamenlijke maaltijd georganiseerd worden in De Ontmoeting.
Lees verder…