Coronavirus: belangrijke informatie

 

Komende kerkdiensten

In verband met de Corona-maatregelen worden de kerkdiensten tot 1 juni alleen online uitgezonden vanuit de Dorpskerk. De diensten zijn via de kerktelefoon en www.kerkomroep.nl* te beluisteren. De geplande afscheidsdienst van ds. Jelis Verschoof op 10 mei wordt uitgesteld naar een nader te bepalen datum.

* Gebruikt u internetbrowser Google Chrome, dan kunt u problemen ondervinden bij het live-meeluisteren. Probeer dan een andere internetbrowser, bijv. Microsoft Edge.
 

Overige wijzigingen in activiteiten i.v.m. corona
 • De gemeentevergadering die verzet was naar 22 april komt te vervallen. Hierin zou o.a. gesproken worden over het concept beleidsplan 2020-2025 en het beroepingswerk. Het concept beleidsplan is op te vragen via scriba@pgleimuiden.nl. Reacties kunnen tot 21 april worden gestuurd naar de scriba. Vervolgens vindt vaststelling plaats in de kerkenraadsvergadering van 29 april.
 • De Open Huis woensdagochtenden t/m 28 april zijn geannuleerd. De vrijwilligers nemen telefonisch contact op met de bezoekers om in verbinding te staan met hen en te horen hoe het gaat…
 • De filmavond van 23 april komt te vervallen.
 • De ad hoc kooravonden komen te vervallen.
 • De gezamenlijke maaltijd van 2 april is geannuleerd.
 • Tot slot gaat ook de Voorjaarsmarkt van 18 april niet door. Hierover onderstaand meer informatie.

 

Collecte-informatie

Omdat er in deze periode alleen online-diensten zijn, zijn er ook geen collectes. Onderstaand vindt u de links voor meer informatie en de collectefilmpjes (indien beschikbaar) en leest u hoe u uw bijdrage over kunt maken.

 • 5 april: PKN JOP: Jongeren doorleven het Paasverhaal
  Klik hier voor meer informatie en voor het collectefilmpje.
  U kunt uw bijdrage overmaken op NL 52 ABNA 0414 1414 15 t.n.v. Jeugdwerk Protestantse Kerk o.v.v. collecte 40dagentijd
 • Avondmaalscollecte 9 april: Mensenkinderen
  U kunt uw bijdrage overmaken op NL69 INGB 0664 2902 80 t.n.v. Stichting Mensenkinderen o.v.v. project OM-139-2.
 • Collecte 12 april: Kerk in Actie, Kinderen in de Knel
  Onderwijs kansarme kinderen in India
  Klik hier voor meer informatie en voor het collectefilmpje.
  U kunt uw bijdrage overmaken op IBAN-nummer NL89 ABNA 0457 4574 57 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, o.v.v. het projectnummer ‘K 009271’.
 • Collecte 19 april: Plaatselijk jeugdwerk
  Met de opbrengst van deze collecte kunnen verschillende activiteiten georganiseerd worden, zoals ’t Hok op vrijdagavond, de familiediensten op zondagmorgen en de Kliederkerk, dat samen met de Woudse Dom en de St. Jan de Doper georganiseerd wordt.
  Maak uw bijdrage over NL15 RABO 0127 7031 95 t.n.v. CvK Protestantse gemeente Leimuiden o.v.v. Plaatselijk Jeugdwerk.

Eerdere collectes:

 • 29 maart: Kerk in Actie – Nieuwe kansen voor straatmeisjes in Ghana
  Klik hier om het collectefilmpje te bekijken.
  U kunt uw gift overmaken op NL 89 ABNA0457 457 457, t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. straatmeisjes Ghana.
 • 22 maart: Kerk in Actie – Vakanties met aandacht
  Klik hier om het collectefilmpje te bekijken.
  U kunt dit werk steunen door uw bijdrage over te maken op rekening NL89 ABNA0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, o.v.v. ‘Vakanties met aandacht’
 • 15 maart: Kerk in Actie – vluchtelingen Zuid-Soedan
  Klik hier om het collectefilmpje te bekijken.
  Maak uw bijdrage voor dit werk in Zuid-Soedan over op IBAN: NL89ABNA0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie in Utrecht, o.v.v. Zuid-Soedan.

De 2e collecte is altijd bestemd voor de erediensten. Hoewel de diensten met publiek niet doorgaan, lopen de vaste kosten voor de kerk uiteraard wel door. Uw kunt uw bijdrage overmaken naar het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Leimuiden, IBAN NL15RABO0127 7031 95.
 

Voorjaarsmarkt van zaterdag 18 april is afgelast

In deze onzekere tijden rondom het Corona virus heeft het ACKC de beslissing genomen de Voorjaarsmarkt van 18 april af te lasten. Die beslissing nemen we met het oog op de gezondheid van al onze vrijwilligers en bezoekers. We willen hen niet blootstellen aan een mogelijke besmetting. Of de Voorjaarsmarkt wellicht in het najaar georganiseerd kan worden zullen we ter zijner tijd beslissen. We wensen u veel sterkte en kracht toe de komende tijd.
 

Kerkdiensten

Alle diensten worden in de Dorpskerk gehouden. Er is elke zondag dienst om 9.30 uur. Daarnaast zijn er kerkdiensten tijdens kerkelijke feestdagen.
Raadpleeg de kalender op de site voor de aankomende diensten en activiteiten.

 

Op Weg

Op Weg is de nieuwsbrief van de Protestantse Gemeente Leimuiden. Leden van de Protestantse Gemeente Leimuiden ontvangen Op Weg in hun brievenbus en/of via de mail. Vanwege de privacywetgeving is het archief van Op Weg niet meer openbaar toegankelijk. Wilt u daar toegang toe krijgen, stuur dan een e-mail naar webmaster@pgleimuiden.nl. Leden van de Protestantse Gemeente te Leimuiden krijgen vervolgens toegang. Verzoeken van niet-leden zullen worden voorgelegd aan de kerkenraad.
 

Historisch overzicht van de voormalige Gereformeerde Kerk te Leimuiden

Op de website GereformeerdeKerken.info is een historisch overzicht van de voormalige Gereformeerde Kerk te Leimuiden verschenen. Klik hier om deel 1 te bekijken. Onderaan deel 1 staat een link naar deel 2.
 

Fotogalerij

Klik hier voor de laatst toegevoegde foto’s (Dankdag en laatste zondag kerkelijk jaar).
 

GEANNULEERD: 20 maart 2020: Stiltetour in Leimuiden

Ronald Koops & Mirjam van der Vegt gaan weer samen op Stiltetour. Het thema voor het nieuwe programma is ‘Van presteren naar liefhebben’.
Tijdens het nieuwe programma van de Stiltetour reis je op met Simon Petrus, een visser uit de Bijbel. De visser van grote hoogtes en diepe dalen. Een man die moest presteren in zijn leven, wilde hij zijn boterhammen op tafel krijgen. Petrus werd uitgenodigd om lief te hebben en faalde daarin. Je gaat samen met Petrus op reis van tekort naar verbondenheid. Van lege handen naar een nieuwe roeping. Samen met Petrus op weg van presteren naar liefhebben. Je leert net als hem de basis van vertrouwend ontvankelijk leven, zonder je temperament te verliezen. Stiltetrainer Mirjam van der Vegt en musicus Ronald Koops brengen je – door een verbeeldende reis met muziek en stiltewoorden – terug in je eigen hart en dat van God.
Meer informatie en kaarten: www.truetickets.nl/stiltetour en www.stiltetour.nl. Of lees hier meer.
 

Programma seizoen 2019-2020

Het programmaboekje 2019-2020 met de activiteiten van het komende kerkelijke seizoen is verschenen en wordt huis aan huis verspreid. Klik hier om het boekje online te bekijken.
 

Jeugdwerk Leimuiden en Rijnsaterwoude

In het seizoen 2019-2020 worden er weer diverse activiteiten georganiseerd voor de jeugd, zoals de Kliederkerk, familievieringen, wekelijks ’t Hok, Nacht zonder dak (29 mei 2020). In oktober kun je mee met de Taizé reis. Lees meer…
 

Filmavonden

Op 31 oktober, 28 november, 27 februari en 23 april (i.p.v. 26 maart) draaien er in de Ontmoeting bijzondere films. Na afloop is er de mogelijkheid om na te praten.
 

Verdiepingsavonden: ‘Eindtijd’

Op 22 januari, 11 februari en 3 maart zijn er drie verdiepingsavonden over de toekomstvisie in het laatste Bijbelboek: de Openbaring van Johannes. Lees meer…


 

Reizen

19 t/m 26 mei 2020: 8-daagse groepsreis naar Samos met bootexcursie naar Patmos en Efeze
Lees verder…
 

Open Huis met Boekspot

Iedere woensdagmorgen van 10.00 tot 11.30 uur. Tijd voor koffie, gezelligheid en ontmoeting. Lees verder…
 

Gezamenlijke maaltijden

Bijna elke maand wordt er een gezamenlijke maaltijd georganiseerd in De Ontmoeting.
Lees verder…