Coronavirus: belangrijke informatie

 

Dienst zondag 22 november: laatste zondag kerkelijk jaar

In deze dienst gedenken wij de gemeenteleden die in het afgelopen jaar zijn overleden. Nog één keer klinken in het midden van de kerkelijke gemeente hun namen en weten wij ons in herinnering en liefde verbonden. Daarnaast is er ruimte om alle andere overledenen in ons hart te gedenken.
Vanwege de coronamaatregelen kunnen helaas alleen nabestaanden van de 10 overleden gemeenteleden aanwezig zijn op zondag 22 november.
U kunt de dienst thuis volgen via kerkomroep.nl óf via een livestream op YouTube. Klik hier voor de link naar de livestream om terug te kijken en luisteren.

 

Komende kerkdiensten

Vanwege de verscherpte corona-maatregelen per 13 oktober 2020 is het maximum aantal personen in de kerkzaal per 18 oktober teruggebracht van 50 naar 30. U dient hiervoor een plek te reserveren bij Willy Piet (telefoonnummer staat in Op Weg). Dit kan tot uiterlijk zaterdagmiddag 18.00 uur. Daarnaast is het koffiedrinken na afloop van de dienst tijdelijk gestopt. We blijven de ontwikkelingen volgen en als wijzigingen zijn, dan wordt dat gemeld via de Op Weg en de website. Meer informatie vindt u in Op Weg en in het door de kerkenraad opgestelde Protocol kerkdiensten vanaf 1 juli 2020. De diensten zijn ook via de kerktelefoon en www.kerkomroep.nl te beluisteren.

 

Open huis/ koffieochtenden en gezamenlijk maaltijd

Na enkele koffieochtenden en een gezamenlijke maaltijd op 8 oktober moet vanwege de aangescherpte corona-maatregelen weer een pas op de plaats gemaakt worden. Op 14 oktober was voorlopig de laatste koffieochtend en de maaltijd die gepland stond voor 5 november kan helaas niet doorgaan. We hopen van harte dat het deze keer niet zo lang zal duren voordat we weer met elkaar op een veilige manier in de Ontmoeting een kopje koffie kunnen drinken of met elkaar een maaltijd kunnen delen. Zodra deze activiteiten opnieuw van start gaan zal dit in Op Weg en op de website gemeld worden.
 

Collecte-informatie

In deze periode waarin een deel van de gemeente de diensten online volgt, vragen wij u om uw bijdragen over te maken op de bij de collectes genoemde rekeningnummers. U mag uw bijdragen ook overmaken naar de diaconie, rekening NL03 RABO 0127 7004 04, dan zorgen wij ervoor dat het naar de collectedoelen overgemaakt wordt.
Voor de gemeenteleden die de diensten in de kerk bijwonen is er gelegenheid om de bijdrage voor de collectes (diaconie en kerkrentmeesters) te deponeren in de collectebussen die bij de uitgang van de kerkzaal staan. Hartelijk dank voor uw bijdragen.

 • Collecte 1 november: Kerk in Actie Najaarszending
  Sterke vrouwen opleiden op Papoea
  U kunt uw bijdrage overmaken op NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, o.v.v. Vrouwen kerk Papoea.
 • Avondmaalscollecte 8 november: Stichting Mensenkinderen
  U kunt uw bijdrage overmaken op NL69 INGB 0664 2902 80 t.n.v. Stichting Mensenkinderen o.v.v. project OM-139-2.
 • Collecte 15 november: Plaatselijk jeugdwerk
  Met de opbrengst van deze collecte kunnen verschillende activiteiten georganiseerd worden, zoals ’t Hok op vrijdagavond, een diaconale activiteit gericht op alle tieners en jongeren in Leimuiden en Rijnsaterwoude. En verder de maandelijkse tienerpreken (nieuw dit seizoen), de familiediensten op zondagmorgen en de Kliederkerk, dat samen met de Woudse Dom en de St. Jan de Doper georganiseerd wordt.
  Geef in de collecte of maak uw gift over naar NL15 RABO 0127 7031 95 t.n.v. CvK Protestantse gemeente Leimuiden o.v.v. Plaatselijk Jeugdwerk.
 • Collecte 22 november: Plaatselijk missionair werk
  Het missionaire werk organiseert – als de coronamaatregelen worden versoepeld – activiteiten zoals het Open Huis, filmavonden met nabespreking en themabijeenkomsten. Mede door het missionaire werk kunnen we als Protestantse Gemeente een gastvrije en verbindende gemeente zijn van en voor het dorp.
  Geef in de collecte of maak uw gift over naar NL15 RABO 0127 7031 95 t.n.v. CvK Protestantse gemeente Leimuiden o.v.v. Plaatselijk Missionair werk.

Klik hier voor informatie over eerdere collectes.
 
De 2e collecte is bestemd voor de erediensten.
Uw kunt uw bijdrage overmaken naar het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Leimuiden, IBAN NL15RABO0127 7031 95.
 

Overige berichten

 

Nieuw: Tienerpreek: 10 t/m 15 jaar

Met ingang van november is er dit seizoen een maandelijkse tienerpreek. Een preek voor en met tieners van 10 t/m 15 jaar. Nadat we met de volwassenen in de kerkzaal op zondag beginnen, gaan de tieners naar de jeugdruimte. Daar beginnen we dan met een ‘ijsbreker’, een spel of een doe-opdracht die het bijbelverhaal inleidt. Na de ijsbreker worden de dingen rondom het bijbelverhaal uitgelegd: waar gebeurt het, in welke tijd en om welke mensen gaat het. Als het verhaal dan verteld is, praten we door over de vragen wat betekende het toen en wat betekent het nu?
De tienerpreek is een manier om de tieners te helpen onder woorden te brengen wat een bijbelverhaal voor henzelf betekent, hoe ze daar iets over zichzelf uit kunnen leren en hoe geloven iets is dat je met elkaar kunt doen. Net als met de kindernevendienst starten we in de kerkzaal om 9.30 uur.
De planning voor dit seizoen is: 1 november, 6 december, 3 januari, 7 februari, 7 maart, 4 april (Paaszondag), mei niet, 6 juni en 6 juli.

Paul Smit, jeugdwerker Dorpskerk

 

4 oktober: afscheidsdienst ds. Jelis Verschoof

Begin mei is ds. Jelis Verschoof met emeritaat gegaan. Vanwege de coronacrisis heeft hij zijn afscheidsdienst eind april digitaal gehouden met alleen zijn naaste familie en enkele ambtsdragers aanwezig in de Dorpskerk. Tijdens de dienst van 4 oktober 2020 is stilgestaan bij het afscheid van Jelis en Petra Verschoof als predikantsechtpaar van ons als gemeente en ook bij het 40-jarig predikant zijn van ds. Jelis op 29 juni jl. Ds. Julia van Rijn (predikant van de classis Zuid-Holland Noord) heeft de dienst geleid.
 

Op Weg

Op Weg is de nieuwsbrief van de Protestantse Gemeente Leimuiden. Leden van de Protestantse Gemeente Leimuiden ontvangen Op Weg in hun brievenbus en/of via de mail. Vanwege de privacywetgeving is het archief van Op Weg niet meer openbaar toegankelijk. Wilt u daar toegang toe krijgen, stuur dan een e-mail naar webmaster@pgleimuiden.nl. Leden van de Protestantse Gemeente te Leimuiden krijgen vervolgens toegang. Verzoeken van niet-leden zullen worden voorgelegd aan de kerkenraad.
 

Jeugdwerk Leimuiden en Rijnsaterwoude

In het seizoen 2020-2021 worden er weer diverse activiteiten georganiseerd voor de jeugd, zoals de Kliederkerk, familievieringen, wekelijks ’t Hok, Nacht zonder dak. Klik hier voor meer informatie.
 

Reizen

De groepsreis die gepland stond van 19 t/m 26 naar mei 2020 naar Samos wordt verzet naar 2021.
Lees verder…