19 mei: live stream afscheidsdienst Cees Brus

Op dinsdag 19 mei kunt u om 13.30 uur de afscheidsdienst van Cees Brus volgen via een live stream op You Tube. Klik hier of op https://youtu.be/-DiYim2B-Ak om naar de livestream te gaan.
 

Coronavirus: belangrijke informatie

 

Komende kerkdiensten

In verband met de Corona-maatregelen worden de kerkdiensten tot 1 juni alleen online uitgezonden vanuit de Dorpskerk. De diensten zijn via de kerktelefoon en www.kerkomroep.nl* te beluisteren.

* Gebruikt u internetbrowser Google Chrome, dan kunt u problemen ondervinden bij het live-meeluisteren. Probeer dan een andere internetbrowser, bijv. Microsoft Edge.
 

Overige wijzigingen in activiteiten i.v.m. corona

De geplande activiteiten gaan tot nader order niet door. Hou de website en Op Weg in de gaten om te lezen wanneer activiteiten weer starten.
 

Collecte-informatie

Omdat er in deze periode alleen online-diensten zijn, zijn er ook geen collectes. Onderstaand vindt u de links voor meer informatie en de collectefilmpjes (indien beschikbaar) en leest u hoe u uw bijdrage over kunt maken.

 • Collecte 21 mei (Hemelvaartsdag) Plaatselijk jeugdwerk
  Met de opbrengst van deze collecte kunnen verschillende activiteiten georganiseerd worden, zoals ’t Hok op vrijdagavond, de familiediensten op zondagmorgen en de Kliederkerk, dat samen met de Woudse Dom en de St. Jan de Doper georganiseerd wordt.
  U kunt uw bijdrage overmaken op NL15 RABO 0127 7031 95 t.n.v. CvK Protestantse gemeente Leimuiden o.v.v. Plaatselijk Jeugdwerk.
 • Collecte 24 mei Kerk in Actie Werelddiaconaat
  Klik hier voor meer informatie. U kunt uw bijdrage overmaken op NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, o.v.v. het projectnummer K009074. Klik hier voor het collectefilmpje.
 • Collecte 31 mei Pinkstercollecte zending
  Klik hier voor meer informatie. U kunt uw bijdrage overmaken op NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, o.v.v. Kerk Marokko.

Klik hier voor informatie over eerdere collectes (vanaf 15 maart 2020).

De 2e collecte is bestemd voor de erediensten. Hoewel de diensten met publiek niet doorgaan, lopen de vaste kosten voor de kerk uiteraard wel door. Uw kunt uw bijdrage overmaken naar het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Leimuiden, IBAN NL15RABO0127 7031 95.
 

Overige berichten

 

Laatste dienst ds. Jelis Verschoof

Op zondag 26 april ging ds. Jelis Verschoof voor de laatste keer voor in de dienst vóór zijn emeritaat op 5 mei. Vanwege de coronamaatregelen was dit een dienst voor een bijna lege kerk in aanwezigheid van zijn gezin. Klik hier voor enkele foto’s.
 

Goede Vrijdag en Pasen

Klik hier voor de foto’s van het doven van de Paaskaars tijdens Goede Vrijdag (10 april) en het ontsteken van de nieuwe Paaskaars tijdens de Paasdienst en het kruis met narcissen bij de Dorpskerk (12 april).
 

Op Weg

Op Weg is de nieuwsbrief van de Protestantse Gemeente Leimuiden. Leden van de Protestantse Gemeente Leimuiden ontvangen Op Weg in hun brievenbus en/of via de mail. Vanwege de privacywetgeving is het archief van Op Weg niet meer openbaar toegankelijk. Wilt u daar toegang toe krijgen, stuur dan een e-mail naar webmaster@pgleimuiden.nl. Leden van de Protestantse Gemeente te Leimuiden krijgen vervolgens toegang. Verzoeken van niet-leden zullen worden voorgelegd aan de kerkenraad.
 

Historisch overzicht van de voormalige Gereformeerde Kerk te Leimuiden

Op de website GereformeerdeKerken.info is een historisch overzicht van de voormalige Gereformeerde Kerk te Leimuiden verschenen. Klik hier om deel 1 te bekijken. Onderaan deel 1 staat een link naar deel 2.
 

Jeugdwerk Leimuiden en Rijnsaterwoude

In het seizoen 2019-2020 worden er weer diverse activiteiten georganiseerd voor de jeugd, zoals de Kliederkerk, familievieringen, wekelijks ’t Hok, Nacht zonder dak (29 mei 2020). In oktober kun je mee met de Taizé reis. Lees meer…
 

Reizen

De groepsreis die gepland stond van 19 t/m 26 naar mei 2020 naar Samos wordt verzet naar 2021.
Lees verder…
 

Open Huis met Boekspot

Iedere woensdagmorgen van 10.00 tot 11.30 uur. Tijd voor koffie, gezelligheid en ontmoeting. Vanwege corona is er tot nader order geen Open Huis.Lees verder…
 

Gezamenlijke maaltijden

Zodra de omstandigheden het toelaten zal er weer een gezamenlijke maaltijd georganiseerd worden in De Ontmoeting.
Lees verder…