Coronavirus: belangrijke informatie

 

Komende kerkdiensten

Vanwege de verscherpte corona-maatregelen per 13 oktober 2020 is het maximum aantal personen in de kerkzaal per 18 oktober teruggebracht van 50 naar 30. U dient hiervoor een plek te reserveren bij Willy Piet (telefoonnummer staat in Op Weg). Dit kan tot uiterlijk zaterdagmiddag 18.00 uur. Daarnaast is het koffiedrinken na afloop van de dienst tijdelijk gestopt. We blijven de ontwikkelingen volgen en als wijzigingen zijn, dan wordt dat gemeld via de Op Weg en de website. Meer informatie vindt u in Op Weg en in het door de kerkenraad opgestelde Protocol kerkdiensten vanaf 1 juli 2020. De diensten zijn ook via de kerktelefoon en www.kerkomroep.nl te beluisteren.

 

Open huis/ koffieochtenden en gezamenlijk maaltijd

Na enkele koffieochtenden en een gezamenlijke maaltijd op 8 oktober moet vanwege de aangescherpte corona-maatregelen weer een pas op de plaats gemaakt worden. Op 14 oktober was voorlopig de laatste koffieochtend en de maaltijd die gepland stond voor 5 november kan helaas niet doorgaan. We hopen van harte dat het deze keer niet zo lang zal duren voordat we weer met elkaar op een veilige manier in de Ontmoeting een kopje koffie kunnen drinken of met elkaar een maaltijd kunnen delen. Zodra deze activiteiten opnieuw van start gaan zal dit in Op Weg en op de website gemeld worden.
 

Collecte-informatie

In deze periode waarin een deel van de gemeente de diensten online volgt, vragen wij u om uw bijdragen over te maken op de bij de collectes genoemde rekeningnummers. U mag uw bijdragen ook overmaken naar de diaconie, rekening NL03 RABO 0127 7004 04, dan zorgen wij ervoor dat het naar de collectedoelen overgemaakt wordt.
Voor de gemeenteleden die de diensten in de kerk bijwonen is er gelegenheid om de bijdrage voor de collectes (diaconie en kerkrentmeesters) te deponeren in de collectebussen die bij de uitgang van de kerkzaal staan. Hartelijk dank voor uw bijdragen.

  • Collecte 18 oktober: Kerk in Actie Werelddiaconaat
    U kunt uw bijdrage overmaken op NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, o.v.v. zusters Rwanda.
  • Collecte 25 oktober: De Sleutelbloem
    U kunt uw bijdrage overmaken op NL21 RABO 01560 52210 t.n.v. Stichting De Sleutelbloem te Noorden.

Klik hier voor informatie over eerdere collectes.
 
De 2e collecte is bestemd voor de erediensten.
Uw kunt uw bijdrage overmaken naar het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Leimuiden, IBAN NL15RABO0127 7031 95.
 

Overige berichten

 

4 oktober: afscheidsdienst ds. Jelis Verschoof

Begin mei is ds. Jelis Verschoof met emeritaat gegaan. Vanwege de coronacrisis heeft hij zijn afscheidsdienst eind april digitaal gehouden met alleen zijn naaste familie en enkele ambtsdragers aanwezig in de Dorpskerk. Tijdens de dienst van 4 oktober 2020 is stilgestaan bij het afscheid van Jelis en Petra Verschoof als predikantsechtpaar van ons als gemeente en ook bij het 40-jarig predikant zijn van ds. Jelis op 29 juni jl. Ds. Julia van Rijn (predikant van de classis Zuid-Holland Noord) heeft de dienst geleid.
 

Op Weg

Op Weg is de nieuwsbrief van de Protestantse Gemeente Leimuiden. Leden van de Protestantse Gemeente Leimuiden ontvangen Op Weg in hun brievenbus en/of via de mail. Vanwege de privacywetgeving is het archief van Op Weg niet meer openbaar toegankelijk. Wilt u daar toegang toe krijgen, stuur dan een e-mail naar webmaster@pgleimuiden.nl. Leden van de Protestantse Gemeente te Leimuiden krijgen vervolgens toegang. Verzoeken van niet-leden zullen worden voorgelegd aan de kerkenraad.
 

Jeugdwerk Leimuiden en Rijnsaterwoude

In het seizoen 2020-2021 worden er weer diverse activiteiten georganiseerd voor de jeugd, zoals de Kliederkerk, familievieringen, wekelijks ’t Hok, Nacht zonder dak. Klik hier voor meer informatie.
 

Reizen

De groepsreis die gepland stond van 19 t/m 26 naar mei 2020 naar Samos wordt verzet naar 2021.
Lees verder…