Coronavirus: belangrijke informatie

 

Komende kerkdiensten

Vanaf 1 juli kunnen er maximaal 50 mensen in de kerkzaal aanwezig zijn. U dient hiervoor een plek te reserveren bij Willy Piet (telefoonnummer staat in Op Weg). Dit kan tot uiterlijk zaterdagmiddag 18.00 uur. Meer informatie vindt u in Op Weg en in het door de kerkenraad opgestelde Protocol kerkdiensten vanaf 1 juli 2020. De diensten zijn ook via de kerktelefoon en www.kerkomroep.nl te beluisteren.
 

Startzondag 20 september

Onze voorganger tijdens Startzondag op 20 september is ds. Esmeralda Mandemaker. Na afloop van de dienst is er gelegenheid om in de grote zaal met elkaar koffie/thee te drinken met iets lekkers erbij. Uiteraard hanteren we de regels uit het protocol om het veilig te laten verlopen. Een programma met workshops en dergelijke zal om die reden niet plaatsvinden dit jaar. De landelijke kerk hanteert als thema: “Het goede leven”.
 

4 oktober: afscheidsdienst ds. Jelis Verschoof

Begin mei is ds. Jelis Verschoof met emeritaat gegaan. Vanwege de coronacrisis heeft hij zijn afscheidsdienst eind april digitaal gehouden met alleen zijn naaste familie en enkele ambtsdragers aanwezig in de Dorpskerk. Tijdens de dienst van 4 oktober 2020 is er gelegenheid om stil te staan bij het afscheid van Jelis en Petra Verschoof als predikantsechtpaar van ons als gemeente en ook bij het 40-jarig predikant zijn van ds. Jelis op 29 juni jl. Ds. Julia van Rijn (predikant van de classis Zuid-Holland Noord) zal de dienst leiden. Om alles in goede banen te kunnen leiden is het pas mogelijk om vanaf maandag 28 september tot uiterlijk vrijdag 2 oktober 18.00 uur, of zoveel eerder als dat er plaatsen beschikbaar zijn.
 

Herstart open huis/ koffieochtenden

Na een goed overleg met de vrijwilligers van de koffieochtenden hebben we besloten weer een voorzichtige start te maken!
Woensdagochtend 30 september bent u vanaf 10.00 uur tot 11.30 uur van harte welkom in De Ontmoeting om onder het genot van een kopje koffie elkaar te ontmoeten en te spreken.
Met elkaar houden we ons aan de regels die in deze tijd ook in De Ontmoeting gelden:
– Bij coronaklachten thuisblijven
– Bij binnenkomst handen desinfecteren en naam/telefoonnummer noteren
– Anderhalve meter afstand houden
– Het eerste kopje koffie bij de bar ophalen
– Plaatsnemen aan één van de lange tafels
– Niet van plaats veranderen, geen stoelen ver- of bijschuiven en zo min mogelijk door de zaal lopen.
– Ook bij het verlaten van de zaal houden we de anderhalve meter goed in de gaten (zie looprichting)
Boeken lenen of kopen is helaas nog niet mogelijk.

We zijn blij dat onder deze voorwaarden en beperkingen toch ontmoetingen en goede/gezellige gesprekken weer mogelijk zijn!
 

Herstart gezamenlijk maaltijd

De maaltijdgroep is in overleg of donderdag 8 oktober een eenvoudige (hutspot)maaltijd kan worden georganiseerd.
Houd de website / Op Weg in de gaten om te lezen of deze plannen doorgaan. Houdt u er rekening mee dat aanmelden voor deze maaltijd voor iedereen (ook voor degenen die op de vaste lijst staan) noodzakelijk is. Aanmelden kan bij Agnes Hogenboom of Jeannette Meijer.
We hopen van harte dat in deze onzekere tijd de herstart van deze activiteit mogelijk is en we u op de genoemde datum in de Ontmoeting kunnen begroeten!

 

Collecte-informatie

In deze periode waarin een deel van de gemeente de diensten online volgt, vragen wij u om uw bijdragen over te maken op de bij de collectes genoemde rekeningnummers. U mag uw bijdragen ook overmaken naar de diaconie, rekening NL03 RABO 0127 7004 04, dan zorgen wij ervoor dat het naar de collectedoelen overgemaakt wordt.
Voor de gemeenteleden die de diensten in de kerk bijwonen is er gelegenheid om de bijdrage voor de collectes (diaconie en kerkrentmeesters) te deponeren in de collectebussen die bij de uitgang van de kerkzaal staan. Hartelijk dank voor uw bijdragen.

  • Collecte 20 september: Plaatselijke Vorming en Toerusting
    U kunt uw bijdrage overmaken op NL15 RABO 0127 7031 95 t.n.v. CvK Protestantse gemeente Leimuiden o.v.v. Plaatselijke Vorming en Toerusting.
  • Collecte 27 september: PKN Vredeswerk
    U kunt uw bijdragen overmaken op NL10 ABNA 0444 444 777 t.n.v. Protestantse Kerk o.v.v. collecte Vredeswerk.

Klik hier voor informatie over eerdere collectes.
 
De 2e collecte is bestemd voor de erediensten.
Uw kunt uw bijdrage overmaken naar het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Leimuiden, IBAN NL15RABO0127 7031 95.
 

Overige berichten

 

Laatste dienst ds. Jelis Verschoof

Op zondag 26 april ging ds. Jelis Verschoof voor de laatste keer voor in de dienst vóór zijn emeritaat op 5 mei. Vanwege de coronamaatregelen was dit een dienst voor een bijna lege kerk in aanwezigheid van zijn gezin. Klik hier voor enkele foto’s.
 

Op Weg

Op Weg is de nieuwsbrief van de Protestantse Gemeente Leimuiden. Leden van de Protestantse Gemeente Leimuiden ontvangen Op Weg in hun brievenbus en/of via de mail. Vanwege de privacywetgeving is het archief van Op Weg niet meer openbaar toegankelijk. Wilt u daar toegang toe krijgen, stuur dan een e-mail naar webmaster@pgleimuiden.nl. Leden van de Protestantse Gemeente te Leimuiden krijgen vervolgens toegang. Verzoeken van niet-leden zullen worden voorgelegd aan de kerkenraad.
 

Jeugdwerk Leimuiden en Rijnsaterwoude

In het seizoen 2020-2021 worden er weer diverse activiteiten georganiseerd voor de jeugd, zoals de Kliederkerk, familievieringen, wekelijks ’t Hok, Nacht zonder dak. Klik hier voor meer informatie.
 

Reizen

De groepsreis die gepland stond van 19 t/m 26 naar mei 2020 naar Samos wordt verzet naar 2021.
Lees verder…