Coronavirus: belangrijke informatie

 

Komende kerkdiensten

Vanaf 1 juli kunnen er maximaal 50 mensen in de kerkzaal aanwezig zijn. U dient hiervoor een plek te reserveren bij Willy Piet (telefoonnummer staat in Op Weg). Meer informatie vindt u in Op Weg en in het door de kerkenraad opgestelde Protocol kerkdiensten vanaf 1 juli 2020. De diensten zijn ook via de kerktelefoon en www.kerkomroep.nl te beluisteren.
 

Overige wijzigingen in activiteiten i.v.m. corona

De geplande activiteiten gaan tot nader order niet door. Hou de website en Op Weg in de gaten om te lezen wanneer activiteiten weer starten.
 

Collecte-informatie

In deze periode waarin een deel van de gemeente de diensten online volgt, vragen wij u om uw bijdragen over te maken op de bij de collectes genoemde rekeningnummers. U mag uw bijdragen ook overmaken naar de diaconie, rekening NL03 RABO 0127 7004 04, dan zorgen wij ervoor dat het naar de collectedoelen overgemaakt wordt.
Voor de gemeenteleden die de diensten in de kerk bijwonen is er gelegenheid om de bijdrage voor de collectes (diaconie en kerkrentmeesters) te deponeren in de collectebussen die bij de uitgang van de kerkzaal staan. Hartelijk dank voor uw bijdragen.

 • Collecte 5 juli Kerk in Actie Binnenlands diaconaat: Vakantiepret voor kinderen in armoede
  Klik hier voor meer informatie. U kunt uw bijdrage overmaken op NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte Actie Vakantietas
 • Collecte 12 juli: Plaatselijke Vorming & Toerusting
  Maak uw bijdrage over NL15 RABO 0127 7031 95 t.n.v. CvK Protestantse gemeente Leimuiden o.v.v. Plaatselijke Vorming & Toerusting.
 • Collecte 19 juli: Evangelisatiewerk Camping de Drecht
  De werkgroep organiseert kerkdiensten en evangelisatiewerk op camping de Drecht. Dit jaar is er vanaf 28 juni t/m 30 augustus elke zondag een laagdrempelige kerkdienst. Daarnaast organiseert een DABAR-team dit jaar een recreatieprogramma voor de op de camping aanwezige jeugd van 4 – 12 jaar. U kunt uw bijdrage overmaken op NL06 RABO 0127 7005 44 t.n.v. Evangelisatiecommissie.
 • Collecte 26 juli: Kerk in Actie Themajaar: Kinderen in de Knel
  U kunt uw bijdrage overmaken op NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. Thema K00500.

 
Klik hier voor informatie over eerdere collectes (vanaf 15 maart 2020).
 
De 2e collecte is bestemd voor de erediensten.
Uw kunt uw bijdrage overmaken naar het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Leimuiden, IBAN NL15RABO0127 7031 95.
 

Overige berichten

 

Laatste dienst ds. Jelis Verschoof

Op zondag 26 april ging ds. Jelis Verschoof voor de laatste keer voor in de dienst vóór zijn emeritaat op 5 mei. Vanwege de coronamaatregelen was dit een dienst voor een bijna lege kerk in aanwezigheid van zijn gezin. Klik hier voor enkele foto’s.
 

Laatste beamerdienst Levi Verschoof

Op 24 mei was de laatste beamerdienst van Levi Verschoof.
 

Goede Vrijdag en Pasen

Klik hier voor de foto’s van het doven van de Paaskaars tijdens Goede Vrijdag (10 april) en het ontsteken van de nieuwe Paaskaars tijdens de Paasdienst en het kruis met narcissen bij de Dorpskerk (12 april).
 

Op Weg

Op Weg is de nieuwsbrief van de Protestantse Gemeente Leimuiden. Leden van de Protestantse Gemeente Leimuiden ontvangen Op Weg in hun brievenbus en/of via de mail. Vanwege de privacywetgeving is het archief van Op Weg niet meer openbaar toegankelijk. Wilt u daar toegang toe krijgen, stuur dan een e-mail naar webmaster@pgleimuiden.nl. Leden van de Protestantse Gemeente te Leimuiden krijgen vervolgens toegang. Verzoeken van niet-leden zullen worden voorgelegd aan de kerkenraad.
 

Historisch overzicht van de voormalige Gereformeerde Kerk te Leimuiden

Op de website GereformeerdeKerken.info is een historisch overzicht van de voormalige Gereformeerde Kerk te Leimuiden verschenen. Klik hier om deel 1 te bekijken. Onderaan deel 1 staat een link naar deel 2.
 

Jeugdwerk Leimuiden en Rijnsaterwoude

In het seizoen 2019-2020 worden er weer diverse activiteiten georganiseerd voor de jeugd, zoals de Kliederkerk, familievieringen, wekelijks ’t Hok, Nacht zonder dak (29 mei 2020). In oktober kun je mee met de Taizé reis. Lees meer…
 

Reizen

De groepsreis die gepland stond van 19 t/m 26 naar mei 2020 naar Samos wordt verzet naar 2021.
Lees verder…
 

Open Huis met Boekspot

Iedere woensdagmorgen van 10.00 tot 11.30 uur. Tijd voor koffie, gezelligheid en ontmoeting. Vanwege corona is er tot nader order geen Open Huis.Lees verder…
 

Gezamenlijke maaltijden

Zodra de omstandigheden het toelaten zal er weer een gezamenlijke maaltijd georganiseerd worden in De Ontmoeting.
Lees verder…