De website werkt momenteel niet optimaal en ziet er daardoor anders uit dan u gewend bent. Onze excuses hiervoor.

Dankdienst voor het leven van mevrouw Tjerry Smit – van Santbrink op woensdag 8 december 2021 om 14.00 uur vanuit de Dorpskerk in Leimuiden.
De dienst is met beeld te volgen via een live stream, klik hier voor de livestream, en te beluisteren via www.kerkomroep.nl. U hoeft voor Kerkomroep niet in te loggen maar klikt onder ‘Uitzending’ op luisteren bij de dienst die u wilt beluisteren.

Kerkdiensten

Aanscherping coronamaatregelen per 12 november 2021:

 • In de kerkzaal nemen we weer 1,5 meter afstand in acht tussen mensen uit verschillende huishoudens.
 • De opstelling in De Ontmoeting wordt ook weer aangepast naar de 1,5 meter samenleving.
 • De toegang tot de kerk is weer uitsluitend via de Kloostergang.
 • We gaan nog niet over tot het systeem van reserveren.
 • Wij verwachten verder dat iedereen weer een mondkapje draagt bij verplaatsingen in het kerkgebouw.
 • Er is voorlopig géén koffiedrinken na de dienst.
 • De gezamenlijke maaltijd van 2 december gaat niet door.
 • De seniorenkerstmiddag gaat niet door.
 • De koffieochtenden gaan wél door.

Diensten luisteren en terugluisteren: U kunt de kerkdienst volgen en terugluisteren via www.kerkomroep.nl. U hoeft niet in te loggen maar klikt onder ‘Uitzending’ op luisteren bij de dienst die u wilt beluisteren.

Zondag 5 december, 9.30 uur: Voorganger ds. AnneMarie van Briemen

 • Liturgie: Zondag 5 december
 • 1e collecte: KIA ‘Geef licht aan vluchtelingenkinderen in Griekenland’
  Geef uw bijdrage aan de collecte of maak uw gift over op NL 89 ABNA 0457 457 457, t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. ‘Geef licht’.
 • 2e collecte: Erediensten
  Uw kunt uw bijdrage overmaken naar het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Leimuiden, NL15 RABO0127 7031 95

Alle diensten voor 2021 vindt u in het Preekrooster 2021

Collecte-informatie

U kunt uw bijdragen overmaken op de bij de collectes genoemde rekeningnummers. U mag uw bijdragen ook overmaken naar de diaconie, rekening NL03 RABO 0127 7004 04, dan zorgt de diaconie ervoor dat het naar de collectedoelen overgemaakt wordt.

Klik hier voor informatie over eerdere collectes.

Koffieochtenden en gezamenlijke maaltijden

Gezamenlijke maaltijd 3Elke woensdagochtend worden er in de Ontmoeting koffieochtenden gehouden van 10.00 tot 11.30 uur. Iedereen die een ander wil ontmoeten onder het genot van een kopje koffie is van harte welkom.
De gezamenlijke maaltijd van 2 december gaat helaas niet door vanwege corona. We hopen dat de maaltijd van 6 januari wél door kan gaan.

Maak kennis met ds. Gerard van Viegen

Sinds augustus 2021 ben ik predikant van de Protestantse Gemeente te Leimuiden. Het kerkgebouw staat midden in het dorp. We willen met elkaar ook graag midden in het dorp aanwezig zijn. Daarbij mag zichtbaar en hoorbaar zijn waar we uit leven en waar we in geloven. Lees meer…

Stand van zaken Stapenseastraat 34/36 ’t Kruispunt

Er zijn sinds juni 2020 belangrijke stappen gezet m.b.t. de ontwikkeling van ’t Kruispunt, waarover partijen het eens zijn geworden. Lees hier verder.

Tijdelijk geen kalender op de site

Wegens technische omstandigheden is de kalender tijdelijk van de site verwijderd. Er wordt gewerkt aan een oplossing. Wij verwijzen u naar de informatie in Op Weg.