Jeugd

Jeugdwerk

Tienerpreek: 10 t/m 15 jaar
Maandelijks is er een tienerpreek. Een preek voor en met tieners van 10 t/m 15 jaar. Nadat we met de volwassenen in de kerkzaal op zondag beginnen, gaan de tieners naar de jeugdruimte. Daar beginnen we dan met een ‘ijsbreker’, een spel of een doe-opdracht die het Bijbelverhaal inleidt. Na de ijsbreker worden de dingen rondom het Bijbelverhaal uitgelegd: waar gebeurt het, in welke tijd en om welke mensen gaat het. Als het verhaal dan verteld is, praten we door over de vragen wat betekende het toen en wat betekent het nu?
De tienerpreek is een manier om de tieners te helpen onder woorden te brengen wat een Bijbelverhaal voor henzelf betekent, hoe ze daar iets over zichzelf uit kunnen leren en hoe geloven iets is dat je met elkaar kunt doen. Net als met de kindernevendienst starten we in de kerkzaal om 9.30 uur.
Data volgen later.

Paul Smit, jeugdwerker Dorpskerk

Familievieringen
Een viering die het midden houdt tussen Kliederkerk en een doorsnee zondag. Interactief of met gebruik van film of gericht op muziek die het Bijbelverhaal vertelt. De ene keer meer op jonge kinderen gericht, de andere keer wat meer op jongeren.

Kliederkerk Leimuiden & Rijnsaterwoude

Kliederkerk is een creatieve ontmoetingsplek voor kinderen, jongeren, ouders en belangstellenden die zich op enige manier verbonden voelen met het verhaal van God met mensen. Elke Kliederkerk wordt eerst op een actieve en creatieve manier uitgewerkt. Na dit uur van ontdekken is het tijd om samen naar het verhaal te luisteren en God te bedanken. Kliederkerk sluit af met een kostenvrije maaltijd. Je vrijwillige bijdrage is daarbij welkom in eten dat je meeneemt of de bijdrage die je ervoor geeft.

De Kliederkerk is een samenwerking van de Dorpskerk, de St. Jan de Doper en de Woudse Dom. De drie kerken zijn bij toerbeurt de gastlocatie.

Planning 2021/2022:

  • 3 oktober
  • 14 november
  • 19 december
  • 23 januari
  • 27 maart
  • 29 mei
  • 26 juni

Tijd: zondags vanaf 12:00 tot ca. 13:30 uur

Info: Astrid Muijs, of Paul Smit, tel. 06 – 20 23 89 51, mail smit.pd@planet.nl

 

‘t Hok
In ’t Hok draait het om drie dingen: gewoon lekker ontspannen, jezelf ontwikkelen en nieuwe dingen ontdekken. Afwisselend zijn er spel- en thema-avonden met af en toe een filmavond. Elke laatste week voor een schoolvakantie doen we iets speciaals.

Wanneer ‘t Hok? Elke vrijdagavond. Tijd: 19:00 uur: groep 7/ 8 en brugklassers 20:15 uur: middelbare scholieren 22:00 uur: 18+

Info: Paul Smit

‘Nacht Zonder Dak’

Paul Smit
Paul Smit: ‘Als kerkelijk jeugdwerker probeer ik in het jeugdwerk aan een sfeer van vertrouwen te werken. In de sfeer hoop ik dat de jeugd kan ontdekken dat “Hou van God en van een ander als van jezelf” begint bij van jezelf houden. Tijdens het opgroeien is dat van jezelf houden best wel een uitdaging. Een uitdaging waarbij de liefde van God steun kan geven. Dat hoop ik met het jeugdwerk in Leimuiden uit te dragen.’

 

 

Contactpersonen:
Astrid Muijs-van den Wijngaard
Paul Smit, tel. 06 20238951