De Bijbel Open

We gaan in gesprek rond de Psalmen: een prachtig boek met liederen. Leidraad is het boek Breekbaar Halleluja, onderweg met de pelgrimspsalmen van Jan Martijn Abrahamse. Het gaat dus over liederen waarin de (levens)reis, de beproevingen onderweg en de hoop op een goede thuiskomst meeklinken.

 
De eerstvolgende data van de kring zijn: 14 februari, 13 maart, 17 april en 15 mei
Tijd: 10.45 uur in de consistorie van de Ontmoeting.

 
Ds. Gerard van Viegen