Werkgroep camping de Drecht

De werkgroep organiseert kerkdiensten en evangelisatiewerk op camping de Drecht. Vanaf juni t/m augustus is er elke zondag een laagdrempelige kerkdienst in gebouw ‘de Ark’ op de camping. Daarnaast organiseert, indien beschikbaar, een Dabar-team een 14-daags recreatieprogramma voor de op de camping aanwezige jeugd van 6 t/m 20 jaar. De werkgroep bestaat uit een aantal gemeenteleden uit diverse plaatsen.

 

Samenstelling/taakverdeling:

Voorzitter/contactpersoon: Frans Vink

Overige leden werkgroep:

  • Ellie Geerlof (Alphen aan den Rijn)
  • Koos de Meij (Nieuwveen), secretaris
  • Jannie Eveleens (Leimuiden), penningmeester
  • Wim Eikelenboom (Rijnsaterwoude)