Gezamenlijke maaltijden

Gezamenlijke maaltijden

Bijna elke maand wordt er een gezamenlijke maaltijd georganiseerd in De Ontmoeting. Meestal de eerste donderdag van de maand. Het doel is elkaar te ontmoeten tijdens het voorbereiden en/of het nuttigen van een eenvoudige maaltijd. Er wordt een bijdrage van € 5,- (incl. consumpties) voor deze maaltijden gevraagd.

Data in 2023: 5 januari, 2 februari, 2 maart, 13 april, 11 mei, 8 juni, 7 september, 5 oktober, 2 november en 7 december

Aanvang: 18.00 uur.
De zaal is een kwartier voor aanvang geopend. Van harte welkom!

“Samen eten is veel leuker dan alleen!”

U kunt zich aanmelden graag uiterlijk vier dagen voor de maaltijd bij:
Jeannette Meijer, tel. 507551 en/of Agnes Hogenboom, tel. 509633.

“Samen eten is olie voor de vriendschap!”

Gezamenlijke maaltijd 3Gezamenlijke maaltijd 1Gezamenlijke maaltijd 2