Gezamenlijke maaltijden

 
Bijna elke maand wordt er een gezamenlijke maaltijd georganiseerd in De Ontmoeting. Het doel is elkaar te ontmoeten tijdens het voorbereiden en/of het nuttigen van een eenvoudige maaltijd. Er wordt een bijdrage van € 5,- (incl. consumpties) voor deze maaltijden gevraagd.
 
 
Data in 2019: 5 september, 3 oktober en 7 november.
 
Data in 2020: 9 januari, 6 februari, 5 maart, 2 april, 7 mei, 4 juni, 3 september, 1 oktober en 5 november.
 
 
Aanvang: 18.00 uur.
De zaal is een kwartier voor aanvang geopend. Van harte welkom!
 
 
“Samen eten is veel leuker dan alleen!”
 
 
U kunt zich aanmelden graag uiterlijk vier dagen voor de maaltijd bij:
Jeannette Meijer, tel. 507551 en/of Agnes Hogenboom, tel. 509633.
 
 
“Samen eten is olie voor de vriendschap!”

Gezamenlijke maaltijd 3Gezamenlijke maaltijd 1Gezamenlijke maaltijd 2