Pastorale ouderlingen binnen onze gemeente zijn:
Clara de Ruiter-Berghout
Nico Kalf
Willy Piet

De kerkenraad is verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de gemeente. Met betrekking tot het pastoraat hebben daarbij de ouderlingen de eerste verantwoordelijkheid. In hun wijken werken zij met bezoek- of pastorale wijkteams. In het wijkteam wordt minstens eens per halfjaar overlegd over de voortgang van het wijkpastoraat.

Wijkindeling:

Wijk 1 Wijk 2 Wijk 3
Wijkouderling Clara de Ruiter Wijkouderling Nico Kalf Wijkouderling Willy Piet
Acacialaan Achterweg, De Kwakel Beukenlaan
Berkenlaan Bilderdam Cederplein
Dorpsplein Burg. Bakhuizenlaan De Buier
Dorpsstraat De Ruigehoek Dennenlaan
Dr. Stapenseastraat Drechtkade Esdoornlaan
Drechtlaan Heilige Geestlaan Fazant
Goudenregenstraat Herenweg, Kudelstaart Graspieper
Ieplaan Herenweg, Leimuiden Griede
Kastanjelaan Herenweg, R’woude Grutto
Kerklaan (even) Hoofdweg, Kudelstaart Kemphaan
Kerkweg Kerkweg, R’woude Kerklaan (oneven)
Kloofpad Kudelstaartseweg, Kudelstaart Kievit
Larikslaan Leidsevaartlaan Kwikstaart
Lijsterbeslaan Leimuiderdijk Leeuwerik
Lindenlaan Molenkade Meerewijck
Meidoornplein Oosterweg Ooievaar
Nokweg Raadhuislaan Oostban
Noordeinde Schoolstraat Patrijs
Peppelhof Suyderbon Prunusstraat
Peppelstraat Vriezekoop Rietlanden
Seringenplein Vriezenweg Robiniahof
Tuinderij Westerdijk Scholekster
Weidelaan Willem van de Veldenweg Sluiskolk
Westeinde Woudsedijk Verlaat
Wilgenlaan Zonnedauwlaan Watersnip
Westban
Straten buiten de kerkgrenzen van
de PG Leimuiden