SONY DSC

Missionair werk Leimuiden

De uitdaging
Het Missionair Team van de Protestantse gemeente Leimuiden wil graag de uitdaging aangaan om ‘kerk naar buiten’ te zijn. Om dat wat van binnen zit – het geloof – naar buiten te brengen en dat op zo’n manier dat het aantrekkingskracht heeft op anderen. Missionair gemeente-zijn noemen we dat.

Activiteiten
Het team houdt zich onder meer bezig met het ondersteunen en verbeteren van bestaande activiteiten en initieert nieuwe verbindende en inspirerende activiteiten waarmee:
• de kerkelijke gemeente mensen van binnen en buiten de gemeente welkom kunnen heten en aanspreken;
• mensen kunnen kennismaken met de kerk en de christelijke geloofstraditie;
• het evangelie zichtbaar wordt gemaakt in de straat, buurt of dorp.

Gezonden
Wat bedoelen we precies met ‘missionair’? Missionair heeft te maken met ‘missie’. We zijn gezonden. De kerk is er niet voor zichzelf, maar is gezonden in de wereld. Geen gesloten kring, maar een gemeenschap die uitnodigend is. Naar buiten gericht, in getuigenis en dienst. In woord en daad. De boodschap van het Evangelie is te kostbaar om voor jezelf te houden.

Gericht op …
Samengevat ondersteunt het missionair team de gemeente om gericht te zijn op een gastvrije gemeente die leeft vanuit de Bron en er is voor het dorp.

 

Activiteiten van het Missionair Team

• Het muziekproject: Eigentijdse Matteüs Passie
• Instellen en inroosteren van gastheer/gastvrouw/lector elke kerkdienst
• Mede organisatie van de openingsweek voor het nieuwe kerkelijk centrum ‘De Ontmoeting’ (3 t/m 9 februari ‘13).
• Workshopavond in de openingsweek van De Ontmoeting over ‘Christen, oh ja?’
• Meedoen met 7+1 geloofscursus
• Publiciteit van missionaire activiteiten
• Organisatie Open huis/Boekspot iedere woensdagochtend
• Organisatie Boekspot iedere zondagmorgen. 1x per 6 weken nieuwe collectie christelijke boeken en cadeau artikelen.
• Organisatie filmavonden in De Ontmoeting 4x per jaar
• Helpen bij de jaarlijkse braderie en uitdelen van appeltjes met stickertjes (geloven zuur? ontdek het in de kerk)
• Meedoen met open monumentendag
• Contact onderhouden tussen missionair werk (landelijk en regionaal) en de plaatselijke kerkenraad.
• Participatie in regionale missionaire werkgroep
• Organisatie van groepsreizen met Bijbelse bestemmingen

 

Tot ziens bij de activiteiten,
Eric Roggeveen, Jeannette Meijer en Petra Verschoof