Diaconie
Informatie over collectes afgelopen periode

 
Sinds de corona-maatregelen van kracht zijn en er alleen online diensten gehouden worden in de Dorpskerk, vinden de collectes niet op de gebruikelijke manier plaats. Daarom vragen wij u om uw bijdragen over te maken op de bij de collectes genoemde rekeningnummers.
 

 • Collecte 28 maart: PKN Jong Protestant
  PaasChallenge: ontdekken wat Pasen is

  U kunt uw gift overmaken naar NL52 ABNA 041 41 41 415 t.n.v. Jeugdwerk Protestantse Kerk, o.v.v. Jong Protestant Palmpasen.

 • Collecte 21 maart: Kerk in Actie Werelddiaconaat (Indonesië)
  Een beter inkomen voor Javaanse boeren in Indonesië.
  Meer informatie op vindt u op www.kerkinactie.nl/landbouwindonesie. Daar staat ook het collectefilmpje.
  U kunt uw gift overmaken naar NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. Indonesië maart.
 • Collecte 14 maart: Diaconaat (Nederland), Ondersteuning diaconaat in arme regio’sU kunt uw gift overmaken naar NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. Diaconaat Nederland.
 • Collecte 7 maart: Kerk in Actie Zending (Libanon).Theologisch onderwijs in het Midden-Oosten
  U kunt uw gift overmaken naar NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. onderwijs Libanon.
 • Collecte 28 februari: PKN Missionair Werk – Voor iedereen een kerk (40dagentijd)
  U kunt uw gift overmaken naar NL10 ABNA 0444 444 777 t.n.v. Protestantse Kerk o.v.v. missionair werk februari
 • Collecte 21 februari: Kerk in Actie Werelddiaconaat (Moldavië) – 40dagentijd
  Klik hier om het collectefilmpje te bekijken.
  U kunt uw gift overmaken naar NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. Moldavië februari.
 • Collecte 14 februari: Kerk in Actie – Noodhulp (Ethiopië) 2021
  U kunt uw gift overmaken naar NL 89 ABNA 0457 457 457, t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. Ethiopië.
 • Collecte 7 februari: Kerk in Actie – Werelddiaconaat (Bangladesh)
  U kunt uw gift overmaken naar NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. rampenbestrijding Bangladesh.
 • Collecte 31 januari: PKN Jong Protestant
  U kunt uw gift overmaken naar NL52 ABNA 041 41 41 415 t.n.v. Jeugdwerk Protestantse Kerk o.v.v. collecte Jong Protestant januari.
 • Collecte 24 januari: Plaatselijk missionair werk
  U kunt uw gift overmaken naar NL15 RABO 0127 7031 95 t.n.v. CvK Protestantse gemeente Leimuiden o.v.v. Plaatselijk Missionair werk.
 • Collecte 17 januari: Voedselbank Kaag en Braassem en Nieuwkoop
  U kunt uw bijdrage overmaken op NL81 RABO 0120 6701 86 t.n.v.Voedselbank Kaag en Braassem.
 • Collecte 10 januari: Kerk in Actie, Project Challenging Heights
  Klik hier voor meer informatie over dit project. Er is ook een filmpje wat in een paar minuten een goed beeld geeft van het werk van Challenging Heights.
  U kunt uw gift overmaken op NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, o.v.v. Challenging Heights, Ghana.
 • Collecte 3 januari: Plaatselijk jeugdwerk
  U kunt uw gift overmaken op NL15 RABO 0127 7031 95 t.n.v. CvK Protestantse gemeente Leimuiden o.v.v. Plaatselijk Jeugdwerk.
 •  
   
  Algemene informatie College van Diakenen

  e-mail: diaconie@pgleimuiden.nl
  Rekening nr.: NL03 RABO 0127700404

  Voorzitter: Wilma de Quaasteniet, email: voorzitterdiac@pgleimuiden.nl
  Secretaris: Annet Roodenburg-Voorbij, email: diaconie@pgleimuiden.nl
  Diaken: Jan Meijer

  Taakdiakenen:
  Frans Kooiman
  Wim Vonk (Penningmeester), email: penningmeesterdiac@pgleimuiden.nl

  Het motto van de diaconie is:

  “Helpen waar geen helper is”. Dit komt op diverse manieren naar voren en beperkt zich niet tot alleen de gemeenteleden. De diaconie is er voor de samenleving. De wijkdiakenen zijn onderdeel van de wijkteams en houden daardoor contact met de gemeenteleden. De zieken en huwelijksjubilarissen krijgen extra aandacht en een bloemetje of fruitmand. Ook de mensen die het financieel niet breed hebben (bijstand, schuldhulp) krijgen steun van de diaconie, we denken hierbij niet in de eerste plaats aan geld maar vooral in het vinden van een weg uit de problemen. De diaconie ondersteunt regionale projecten met zowel een doel dichtbij als ver weg (bijvoorbeeld de Voedselbank, noodhulp Bangladesh, Oekraïne), maar ook projecten van de provinciale werkgroep giftenadvies. Landelijk en wereldwijd lopen de meeste doelen via Kerk in Actie. Via Kerk in Actie Interactief ondersteunen we samen met de vier projecten. De bedoeling is dit enige jaren te doen en de gemeente hier steeds meer bij te betrekken. Daarnaast zijn er diverse activiteiten zoals de Kerst en Paasactie (presentje voor ouderen, kerst in oecumenisch verband), gezamenlijke maaltijden en de seniorenmiddag. Het betrekken van de jeugd bij diaconale activiteiten zal de komende tijd bijzondere aandacht krijgen (zie ook onder jeugdwerk).

  Seniorenmiddag:

  Tijdens de kersttijd wordt een viering voor de senioren gehouden met een inhoudelijke bijdrage van de predikant en een gezamenlijke maaltijd.
  Contactpersonen: Ank v.d. Maarel en Ina Buikema.