Diaconie
Informatie over collectes afgelopen periode

 
Sinds de corona-maatregelen van kracht zijn en er alleen online diensten gehouden worden in de Dorpskerk, vinden de collectes niet op de gebruikelijke manier plaats. Daarom vragen wij u om uw bijdragen over te maken op de bij de collectes genoemde rekeningnummers.
 

 • Collecte 30 mei: PKN Jong Protestant / Jong in Actie: kennismaken met diaconaat
  Geef aan de collecte of maak uw bijdrage over op NL52 ABNA 041 41 41 415 t.n.v. Jeugdwerk Protestantse Kerk o.v.v. collecte Jong Protestant 30 mei.
 • Collecte 23 mei: Kerk in Actie Pinksterzending / Bijbelcompetitie in Egypte stimuleert bijbellezen
  U kunt uw gift overmaken op NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte Pinksterzending.
 • Collecte 16 mei: Evangelisatiewerk Camping de Drecht
  U kunt uw gift overmaken op NL06 RABO 0127 7005 44 t.n.v. Evangelisatiecommissie.
 • Collecte 13 mei (Hemelvaartsdag): PKN Missionair Werk: Dorpskerken willen van betekenis zijn
  U kunt uw gift overmaken op NL10 ABNA 0444 444 777 t.n.v. Protestantse Kerk o.v.v. Dorpskerken.
 • Collecte 9 mei: KIA Noodhulp
  U kunt uw gift overmaken op NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte Syrische vluchtelingen.
 • Collecte 2 mei: Plaatselijk jeugdwerk
  U kunt uw gift overmaken op NL15 RABO 0127 7031 95 t.n.v. CvK Protestantse gemeente Leimuiden o.v.v. Plaatselijk Jeugdwerk.
 • Collecte 25 april: KIA Binnenlands diaconaat: Vrolijkheid in asielzoekerscentra
  U kunt uw gift overmaken op NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte De Vrolijkheid.
 • Collecte 18 april: KIA project BLESS
  U kunt uw gift overmaken naar NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, o.v.v. het projectnummer ‘Z 009102.
 • Collecte 11 april: Plaatselijke vorming en toerusting
  U kunt uw gift overmaken op NL15 RABO 0127 7031 95 t.n.v. CvK Protestantse gemeente Leimuiden o.v.v. Plaatselijke Vorming en Toerusting.
 • Collecte 4 april: Kerk in Actie – Werelddiaconaat (Zuid-Afrika)
  Een toekomst voor kansarme kinderen in Zuid-Afrika
  Kijk voor meer informatie op www.kerkinactie.nl/onderwijszuidafrika. Daar staan ook diverse filmpjes die laten zien wat dit werk inhoudt. U kunt uw gift overmaken naar NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. Kinderen Zuid-Afrika.
 • Witte Donderdag 1 april: Avondmaalscollecte Voedselbank KBEN
  U kunt uw gift overmaken op NL81 RABO 0120 6701 86 t.n.v. Voedselbank Kaag en Braassem en Nieuwkoop.
 •  
   
  Algemene informatie College van Diakenen

  e-mail: diaconie@pgleimuiden.nl
  Rekening nr.: NL03 RABO 0127700404

  Voorzitter: Wilma de Quaasteniet, email: voorzitterdiac@pgleimuiden.nl
  Secretaris: Annet Roodenburg-Voorbij, email: diaconie@pgleimuiden.nl
  Diaken: Jan Meijer

  Taakdiakenen:
  Frans Kooiman
  Wim Vonk (Penningmeester), email: penningmeesterdiac@pgleimuiden.nl

  Het motto van de diaconie is:

  “Helpen waar geen helper is”. Dit komt op diverse manieren naar voren en beperkt zich niet tot alleen de gemeenteleden. De diaconie is er voor de samenleving. De wijkdiakenen zijn onderdeel van de wijkteams en houden daardoor contact met de gemeenteleden. De zieken en huwelijksjubilarissen krijgen extra aandacht en een bloemetje of fruitmand. Ook de mensen die het financieel niet breed hebben (bijstand, schuldhulp) krijgen steun van de diaconie, we denken hierbij niet in de eerste plaats aan geld maar vooral in het vinden van een weg uit de problemen. De diaconie ondersteunt regionale projecten met zowel een doel dichtbij als ver weg (bijvoorbeeld de Voedselbank, noodhulp Bangladesh, Oekraïne), maar ook projecten van de provinciale werkgroep giftenadvies. Landelijk en wereldwijd lopen de meeste doelen via Kerk in Actie. Via Kerk in Actie Interactief ondersteunen we samen met de vier projecten. De bedoeling is dit enige jaren te doen en de gemeente hier steeds meer bij te betrekken. Daarnaast zijn er diverse activiteiten zoals de Kerst en Paasactie (presentje voor ouderen, kerst in oecumenisch verband), gezamenlijke maaltijden en de seniorenmiddag. Het betrekken van de jeugd bij diaconale activiteiten zal de komende tijd bijzondere aandacht krijgen (zie ook onder jeugdwerk).

  Seniorenmiddag:

  Tijdens de kersttijd wordt een viering voor de senioren gehouden met een inhoudelijke bijdrage van de predikant en een gezamenlijke maaltijd.
  Contactpersonen: Ank v.d. Maarel en Ina Buikema.