Diaconie
Informatie over collectes afgelopen periode

 
Sinds de corona-maatregelen van kracht zijn en er alleen online diensten gehouden worden in de Dorpskerk, vinden de collectes niet op de gebruikelijke manier plaats. Daarom vragen wij u om uw bijdragen over te maken op de bij de collectes genoemde rekeningnummers.
 

 • Collecte 26 juli: Kerk in Actie Themajaar: Kinderen in de Knel
  U kunt uw bijdrage overmaken op NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. Thema K00500.
 • Collecte 19 juli: Evangelisatiewerk Camping de Drecht
  De werkgroep organiseert kerkdiensten en evangelisatiewerk op camping de Drecht. Dit jaar is er vanaf 28 juni t/m 30 augustus elke zondag een laagdrempelige kerkdienst. Daarnaast organiseert een DABAR-team dit jaar een recreatieprogramma voor de op de camping aanwezige jeugd van 4 – 12 jaar. U kunt uw bijdrage overmaken op NL06 RABO 0127 7005 44 t.n.v. Evangelisatiecommissie.
 • Collecte 12 juli: Plaatselijke Vorming & Toerusting
  Maak uw bijdrage over NL15 RABO 0127 7031 95 t.n.v. CvK Protestantse gemeente Leimuiden o.v.v. Plaatselijke Vorming & Toerusting.
 • Collecte 5 juli Kerk in Actie Binnenlands diaconaat: Vakantiepret voor kinderen in armoede
  Klik hier voor meer informatie. U kunt uw bijdrage overmaken op NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte Actie Vakantietas
 • Avondmaalscollecte 28 juni: Mensenkinderen
  Maak uw bijdrage over op NL69 INGB 0664 2902 80 t.n.v. Stichting Mensenkinderen o.v.v. project OM-139-2.
 • Collecte 21 juni Kerk in Actie Werelddiaconaat
  Opvang en hulp ontheemden Colombia
  Klik hier voor meer informatie. U kunt uw bijdrage overmaken op NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. ontheemden Colombia
 • Collecte 14 juni PKN Dorpskerken
  Klik hier voor meer informatie. U kunt uw bijdrage overmaken op NL10 ABNA 0444 444 777 t.n.v. Protestantse Kerk o.v.v. Dorpskerken.
 • Collecte 7 juni Evangelisatiewerk Camping de Drecht
  De werkgroep organiseert kerkdiensten en evangelisatiewerk op camping de Drecht. Dit jaar is er vanaf 28 juni (19.30 uur) t/m 30 augustus elke zondag een laagdrempelige kerkdienst. Daarnaast organiseert een DABAR-team dit jaar een recreatieprogramma voor de op de camping aanwezige jeugd van 4 – 12 jaar. U kunt uw bijdrage overmaken op NL06 RABO 0127 7005 44 t.n.v. Evangelisatiecommissie.
 • Collecte 31 mei Pinkstercollecte zending
  Klik hier voor meer informatie. U kunt uw bijdrage overmaken op NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, o.v.v. Kerk Marokko.
 • Collecte 24 mei Kerk in Actie Werelddiaconaat
  Klik hier voor meer informatie. U kunt uw bijdrage overmaken op NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, o.v.v. het projectnummer K009074. Klik hier voor het collectefilmpje.
 • Collecte 21 mei (Hemelvaartsdag) Plaatselijk jeugdwerk
  Met de opbrengst van deze collecte kunnen verschillende activiteiten georganiseerd worden, zoals ’t Hok op vrijdagavond, de familiediensten op zondagmorgen en de Kliederkerk, dat samen met de Woudse Dom en de St. Jan de Doper georganiseerd wordt.
  U kunt uw bijdrage overmaken op NL15 RABO 0127 7031 95 t.n.v. CvK Protestantse gemeente Leimuiden o.v.v. Plaatselijk Jeugdwerk.
 • Collecte 17 mei Plaatselijk missionair werk
  U kunt uw bijdrage overmaken op NL15 RABO 0127 7031 95 t.n.v. CvK Protestantse gemeente Leimuiden o.v.v. Plaatselijk Missionair werk.
 • Collecte 10 mei PKN JOP
  Klik hier voor meer informatie. U kunt uw bijdrage overmaken op NL 52 ABNA 041 41 41 415 t.n.v. Jeugdwerk Protestantse Kerk.
 • Collecte 3 mei: Kerk in Actie, Noodhulp
  Klik hier voor meer informatie en voor het collectefilmpje.
  U kunt uw bijdrage overmaken op IBAN-nummer NL89 ABNA 0457 4574 57 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, o.v.v. veiligheid Nigeria.
 •  
   
  Algemene informatie College van Diakenen

  e-mail: diaconie@pgleimuiden.nl
  Rekening nr.: NL03 RABO 0127700404

  Voorzitter: Wilma de Quaasteniet, email: voorzitterdiac@pgleimuiden.nl
  Secretaris: Annet Roodenburg-Voorbij, email: diaconie@pgleimuiden.nl
  Diaken: Jan Meijer

  Taakdiakenen:
  vacature
  Wim Vonk (Penningmeester), email: penningmeesterdiac@pgleimuiden.nl

  Het motto van de diaconie is:

  “Helpen waar geen helper is”. Dit komt op diverse manieren naar voren en beperkt zich niet tot alleen de gemeenteleden. De diaconie is er voor de samenleving. De wijkdiakenen zijn onderdeel van de wijkteams en houden daardoor contact met de gemeenteleden. De zieken en huwelijksjubilarissen krijgen extra aandacht en een bloemetje of fruitmand. Ook de mensen die het financieel niet breed hebben (bijstand, schuldhulp) krijgen steun van de diaconie, we denken hierbij niet in de eerste plaats aan geld maar vooral in het vinden van een weg uit de problemen. De diaconie ondersteunt regionale projecten met zowel een doel dichtbij als ver weg (bijvoorbeeld de Voedselbank, noodhulp Bangladesh, Oekraïne), maar ook projecten van de provinciale werkgroep giftenadvies. Landelijk en wereldwijd lopen de meeste doelen via Kerk in Actie. Via Kerk in Actie Interactief ondersteunen we samen met de vier projecten. De bedoeling is dit enige jaren te doen en de gemeente hier steeds meer bij te betrekken. Daarnaast zijn er diverse activiteiten zoals de Kerst en Paasactie (presentje voor ouderen, kerst in oecumenisch verband), gezamenlijke maaltijden en de seniorenmiddag. Het betrekken van de jeugd bij diaconale activiteiten zal de komende tijd bijzondere aandacht krijgen (zie ook onder jeugdwerk).

  Seniorenmiddag:

  Tijdens de kersttijd wordt een viering voor de senioren gehouden met een inhoudelijke bijdrage van de predikant en een gezamenlijke maaltijd.
  Contactpersonen: Ank v.d. Maarel en Ina Buikema.