Kerkenraad

Hier vindt u de samenstelling van de kerkenraad van de Protestantse Gemeente Leimuiden.

Voorzitter: Pieter Meijer
e-mail: voorzitter@pgleimuiden.nl

Predikant: ds. Gerard van Viegen
e-mail: dshgvanviegen@pgleimuiden.nl

Scriba: Els van Elderen-van Dusseldorp
e-mail: scriba@pgleimuiden.nl

Pastorale ouderlingen:
Clara de Ruiter-Berghout
Jorico Notenboom

Jeugdouderling: Astrid Muijs-van den Wijngaard

College van Diakenen:
e-mail: diaconie@pgleimuiden.nl

Jan Meijer (voorzitter)
Cora de Vries (secretaris, diaconaal rentmeester)
Ad de Quaasteniet (penningmeester)
Frans Kooiman (diaconaal rentmeester)

College van Kerkrentmeesters:
E-mail: SecretarisCvK@pgleimuiden.nl

Arie Voorbij (ouderling-kerkrentmeester)
Piet Vroonland (kerkrentmeester, secretaris)
Piet Rietdijk (kerkrentmeester)
Marianne Zeldenrust (penningmeester)