Eredienst: voorganger ds. De Reuver

Woudse Dom, Rijnsaterwoude

Gezamenlijke zomerdienst van de Protestantse Gemeenten Oude Wetering, Rijnsaterwoude en Leimuiden.