Wie zijn wij?

Visie

De visie van de Protestantse gemeente Leimuiden is dat ze een aantrekkelijke en levendige gemeente wil zijn, waarvan de Dorpskerk een ontmoetingsplaats met God is. Wij willen een open en gastvrije gemeente zijn.
Met De Ontmoeting is de kerk er niet alleen op zondag, maar op alle dagen van de week.
Vanuit ons geloof in God kenmerkt onze gemeente zich door de kernwaarden: openheid, gastvrijheid, betrokkenheid en dienstbaarheid.
 

Identiteit

We delen met elkaar het goede Nieuws van Gods’ liefde. Die liefde kennen we door de woorden en daden van Jezus en ervaren we door de Heilige Geest. Onze kerk mag een vindplaats zijn van geloof, hoop en liefde. We geloven in de vernieuwende kracht van het evangelie, ook voor mensen vandaag. Onze kerk maakt deel uit van de Protestantse Kerk Nederland (PKN) en weet zich verbonden met andere kerken en de wereldwijde kerk.
 

Gemeenteleven

Elke zondag komen we samen in de Dorpskerk om God en elkaar in een kerkdienst te ontmoeten. Een paar keer per jaar vieren we het Avondmaal, waarbij gasten die zich met ons verbonden voelen van harte welkom zijn. Ook de kinderen vieren het Avondmaal bij ons mee. En soms wordt er op zondag gedoopt: een feestelijke gebeurtenis voor de hele gemeente.
In de kerk delen we ook ons verdriet als er iemand komt te overlijden. Vaak is de begrafenis op de begraafplaats achter de kerk.
 
Doordeweeks zijn er activiteiten om ons geloof te verdiepen. We zetten ons daarbij in voor open ontmoeting en gesprek. Gezelligheid en een goede sfeer hoeven niet te ontbreken.
 

Kerk in het dorp

We vinden het fijn als ons kerkgebouw in het dorp een gastvrije plaats is. Er zijn maandelijks maaltijden in de Ontmoeting: een mooie gelegenheid om anderen te ontmoeten, aanspraak te hebben en je verhalen te delen. Ook de wekelijkse koffie-ochtend op woensdag biedt daar ruimte voor.
Vanuit ons geloof in Jezus Christus willen we ook maatschappelijke betrokken zijn. Dat doen we door missionaire en diaconale activiteiten voor mensen dichtbij en ver weg.
 
Omdat we kerk willen zijn van en voor het dorp, zetten wij de deuren van onze Dorpskerk ook open voor andere initiatieven, zoals de Dorpskerkconcerten.
 
Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via info@pgleimuiden.nl.