Protestantse Gemeente Leimuiden

Laatste nieuws

Kerkdiensten
en collectes

Kerkdiensten
Diensten luisteren en terugluisteren: U kunt de kerkdienst volgen en terugluisteren via www.kerkomroep.nl. U hoeft niet in te loggen maar klikt onder ‘Uitzending’ op luisteren bij de dienst die u wilt beluisteren.
Collecte-informatie

U kunt bij het uitgaan van de kerkdiensten uw bijdrage geven aan de collecte in de collecteschalen.
1e collecte voor de diaconie: u kunt uw bijdragen ook overmaken naar de diaconie, rekening NL03 RABO 0127 7004 04, dan zorgt de diaconie ervoor dat het naar de collectedoelen overgemaakt wordt.
2e collecte voor de Erediensten: u kunt uw bijdragen ook overmaken naar het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Leimuiden, NL15 RABO 0127 7031 95