De website werkt momenteel niet optimaal en ziet er daardoor anders uit dan u gewend bent. Onze excuses hiervoor.

Kerkdiensten

Vanaf zondag 23 januari kunt u weer naar de kerk komen. U hoeft niet te reserveren maar bij de ingang wordt wel uw naam geregistreerd. Ook zingen mag weer, weliswaar ingetogen en maar voor de helft van de liederen maar het is toch een grote stap voorwaarts. Mondkapjes blijven verplicht maar als u zit mag het mondkapje af. De 1.5 meter afstand blijft gehandhaafd. Volgt u de aanwijzingen van de dienstdoende mensen alstublieft op.

Diensten luisteren en terugluisteren: U kunt de kerkdienst volgen en terugluisteren via www.kerkomroep.nl. U hoeft niet in te loggen maar klikt onder ‘Uitzending’ op luisteren bij de dienst die u wilt beluisteren.

Zondag 23 januari, 9.30 uur: Voorganger ds. C. van der Kooi

Geef in de collecte of maak een bijdrage over op NL10 ABNA 0444 444 777 t.n.v. Protestantse Kerk o.v.v. Missionair Werk januari.

  • 2e collecte: Erediensten
   Uw kunt uw bijdrage overmaken naar het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Leimuiden, NL15 RABO0127 7031 95

Zondag 30 januari, 9.30 uur: Voorganger ds. Gerard van Viegen

   • Liturgie: volgt
   • 1e collecte: PKN Jong Protestant

Steun het jeugdwerk van de Protestantse Kerk. Geef in de collecte of maak uw bijdrage over op NL52 ABNA 041 41
41 415 t.n.v. Jeugdwerk Protestantse Kerk o.v.v. collecte Jong Protestant januari.

   • 2e collecte: Erediensten
    Uw kunt uw bijdrage overmaken naar het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Leimuiden, NL15 RABO0127 7031 95

Zondag 16 januari, 9.30 uur: Voorganger ds. Gerard van Viegen

    • De preek van 16 januari 2022 kunt u hier nog eens rustig nalezen.
    • Liturgie 16 januari 2022
    • 1e collecte: Avondmaalscollecte “ Stichting Hospice Amandi”
     U mag uw bijdrage overmaken naar de Diaconie, rekening NL03 RABO 0127 7004 04, o.v.v. Stichting Hospice Amandi.
     De diaconie zorgt er dan voor dat het naar dit collectedoel overgemaakt wordt. Hartelijk dank voor uw bijdragen.
    • 2e collecte: Erediensten
     Uw kunt uw bijdrage overmaken naar het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Leimuiden, NL15 RABO0127 7031 95

De jaarlijkse gebedsweek voor de Eenheid van christenen begint op 16 januari
Samen met een andere kerkgemeenschap een dienst of bijeenkomst organiseren bleek ook dit jaar niet mogelijk. Ik wil op 16 januari in de dienst in voorbeden en preek wel aandacht geven aan het belang van de oecumene, de verbinding tussen kerken.
Tegelijk: bidden is ook iets wat je persoonlijk kunt doen. Onder de bijzondere omstandigheden van dit moment werd een mooi initiatief aangekondigd, waar ieder bij kan aansluiten:
Aan de vooravond van de Week van gebed voor de eenheid vindt op zaterdag 15 januari een Nationaal Gebed plaats. De initiatiefnemers zijn getroffen door de verdeeldheid tussen mensen, in geloofsgemeenschappen en de samenleving nar aanleiding van de aanhoudende coronacrisis. In het gebed wordt God gevraagd om vrede, verbinding, mildheid en eenheid. Het programma is live te volgen via www.nationaalgebed.nl en wordt verzorgd door de EO.

Alle diensten voor 2022 vindt u in het Preekrooster 2022

Collecte-informatie

U kunt uw bijdragen overmaken op de bij de collectes genoemde rekeningnummers. U mag uw bijdragen ook overmaken naar de diaconie, rekening NL03 RABO 0127 7004 04, dan zorgt de diaconie ervoor dat het naar de collectedoelen overgemaakt wordt.

Klik hier voor informatie over eerdere collectes.

Koffieochtenden en gezamenlijke maaltijden

Gezamenlijke maaltijd 3Zodra het weer mogelijk is worden er elke woensdagochtend in de Ontmoeting koffieochtenden gehouden van 10.00 tot 11.30 uur. Iedereen die een ander wil ontmoeten onder het genot van een kopje koffie is van harte welkom.
Dit geldt ook voor de ge gezamenlijke maaltijden. Houd de berichten in Op Weg en op de website in de gaten.

Maak kennis met ds. Gerard van Viegen

Sinds augustus 2021 ben ik predikant van de Protestantse Gemeente te Leimuiden. Het kerkgebouw staat midden in het dorp. We willen met elkaar ook graag midden in het dorp aanwezig zijn. Daarbij mag zichtbaar en hoorbaar zijn waar we uit leven en waar we in geloven. Lees meer…

Stand van zaken Stapenseastraat 34/36 ’t Kruispunt

Er zijn sinds juni 2020 belangrijke stappen gezet m.b.t. de ontwikkeling van ’t Kruispunt, waarover partijen het eens zijn geworden. Lees hier verder.

Tijdelijk geen kalender op de site

Wegens technische omstandigheden is de kalender tijdelijk van de site verwijderd. Er wordt gewerkt aan een oplossing. Wij verwijzen u naar de informatie in Op Weg.