Kerkdiensten

Per 1 oktober is iedereen weer onbeperkt welkom om de kerkdiensten in de Dorpskerk bij te wonen. Meer informatie vindt u in Op Weg en in het door de kerkenraad opgestelde Protocol kerkdiensten vanaf 1 oktober 2021.

Diensten luisteren en terugluisteren: U kunt de kerkdienst volgen en terugluisteren via www.kerkomroep.nl. U hoeft niet in te loggen maar klikt onder ‘Uitzending’ op luisteren bij de dienst die u wilt beluisteren.

Zondag 17 oktober, 9.30 uur: Voorganger ds. Kees van Stralen

 • Liturgie: Zondag 17 oktober
 • 1e collecte: KIA Werelddiaconaat
  Geef uw bijdrage aan de collecte of maak uw gift over op NL 89 ABNA 0457457 457, t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. Z00400, thema Versterk de kerk, Kameroen.
 • 2e collecte: Erediensten
  Uw kunt uw bijdrage overmaken naar het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Leimuiden, NL15 RABO0127 7031 95

Zondag 24 oktober, 9.30 uur: Voorganger de heer Dirk Boogert

 • Liturgie: Zondag 24 oktober
 • 1e collecte: KIA Project Renacer Colombia
  Geef uw bijdrage aan de collecte of maak uw gift over op NL 89 ABNA 0457 457 457, t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. vluchtelingen Colombia.
 • 2e collecte: Erediensten
  Uw kunt uw bijdrage overmaken naar het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Leimuiden, NL15 RABO0127 7031 95

Alle diensten voor 2021 vindt u in het preekrooster

Collecte-informatie

U kunt uw bijdragen overmaken op de bij de collectes genoemde rekeningnummers. U mag uw bijdragen ook overmaken naar de diaconie, rekening NL03 RABO 0127 7004 04, dan zorgt de diaconie ervoor dat het naar de collectedoelen overgemaakt wordt.

Klik hier voor informatie over eerdere collectes.

25 november: Filmavond ‘Hors normes’

Lees hier meer over de film. Er is een korte inleiding en na afloop gelegenheid tot nagesprek. De film begint om 20.00 uur, zaal open om 19.45 uur. U bent van harte welkom!

Koffieochtenden en gezamenlijke maaltijden

Gezamenlijke maaltijd 3Elke woensdagochtend worden er in de Ontmoeting koffieochtenden gehouden van 10.00 tot 11.30 uur. Iedereen die een ander wil ontmoeten onder het genot van een kopje koffie is van harte welkom.
De gezamenlijke maaltijden zijn ook weer opgestart. De komende data zijn 4 november en 2 december en we beginnen om 18.00 uur. Vanaf 17.45 uur bent u van harte welkom! Aanmelden bij Jeannette Meijer en Agnes Hogenboom (zie gegevens in Op Weg).

Maak kennis met ds. Gerard van Viegen

Sinds augustus 2021 ben ik predikant van de Protestantse Gemeente te Leimuiden. Het kerkgebouw staat midden in het dorp. We willen met elkaar ook graag midden in het dorp aanwezig zijn. Daarbij mag zichtbaar en hoorbaar zijn waar we uit leven en waar we in geloven. Lees meer…

Stand van zaken Stapenseastraat 34/36 ’t Kruispunt

Er zijn sinds juni 2020 belangrijke stappen gezet m.b.t. de ontwikkeling van ’t Kruispunt, waarover partijen het eens zijn geworden. Lees hier verder.

Tijdelijk geen kalender op de site

Wegens technische omstandigheden is de kalender tijdelijk van de site verwijderd. Er wordt gewerkt aan een oplossing. Wij verwijzen u naar de informatie in Op Weg.