Contactinformatie van de Protestantse Gemeente Leimuiden

Info: info@pgleimuiden.nl

Predikant: vacant

Beheerder Dorpskerk en De Ontmoeting: Josina Vonk

Voorzitter: André Lorier

Scriba: Els van Elderen-van Dusseldorp

Voorzitter College van Kerkrentmeesters: Piet de Bock

Secretaris College van Kerkrentmeesters: Bert van Elderen

Penningmeester College van Kerkrentmeesters: Pieter Meijer

Ledenadministratie: Piet Vroonland

Voorzitter College van Diakenen: Wilma de Quaasteniet

Secretaris College van Diakenen: Annet Roodenburg

Penningmeester College van Diakenen: Wim Vonk

Webmaster: webmaster@pgleimuiden.nl

Klik hier voor meer contactinformatie van de kerkenraad, de diverse colleges en commissies .

Bezoekadres
Dorpsstraat 49, Leimuiden

Algemeen postadres:
Protestantse Gemeente Leimuiden
Postbus 49
2450 AA Leimuiden

Dorpskerk
Dorpsstraat 49
2451 AP  Leimuiden

De Ontmoeting
Dorpsstraat 51
2451 AP  Leimuiden
06-43400295 (beheerder)