Werkgroep Kerk en Israel

In de Kerkorde van de PKN wordt de relatie tussen ‘Kerk en Israël’ als volgt verwoord:

Artikel 1.7: ‘De kerk is geroepen gestalte te geven aan haar onopgeefbare verbondenheid met het volk Israël’.

Met de naam Israël wordt bedoeld: het Israël dat wij ontmoeten in de Bijbel en van daaruit in de geschiedenis tot op vandaag. Hier liggen de wortels van ons geloof. De relatie met Israël is voor de PKN een essentieel element van de eigen identiteit en belijden.

De Werkgroep Kerk en Israël van de classis Alphen a/d Rijn stelt zich ten doel in de gemeenten binnen de classis de bewustwording van deze verbondenheid te bevorderen. De werkgroep organiseert daartoe onder meer leerhuisavonden waar het Jodendom en de joodse achtergronden van het christelijk geloof ter sprake komen. Verder  stimuleert de werkgroep aandacht voor de Israëlzondag. Deze zondag is door de Synode aangewezen om in de viering de relatie tussen Kerk en Israël voor het voetlicht te brengen.

Contactpersonen in de plaatselijke gemeente vormen een verbindingsschakel tussen de gemeente en de werkgroep. Zij proberen in de gemeente de taak van de werkgroep uit te voeren.

Contactpersoon: Eli Hoogendoorn