Kerkrentmeesters

College van Kerkrentmeesters

De ledenadministratie valt onder de verantwoordelijkheid van het College van Kerkrentmeesters
 
Ledenadministratie: Piet Vroonland
e-mail: ledenadministratie@pgleimuiden.nl
 
Rekening nr.: NL15 RABO 0127703195
 
De kerkrentmeesters zijn belast met de zorg voor de administratieve, materiële en financiële randvoorwaarden voor het functioneren -het leven en werken- van de gemeente.
 
Vaste vrijwillige bijdragen
Voor de instandhouding van de Protestantse gemeente wordt van de leden vanaf 21 jaar verwacht dat zij een financiële bijdrage leveren om de kosten te dekken. Tot deze kosten behoren het traktement van de predikant, het salaris van de koster, vergoedingen voor de organisten, kosten voor het onderhoud van de kerkgebouwen en de pastorie, gas en elektriciteit van de kerkgebouwen en het aandeel van onze gemeente in de kosten van de landelijke kerkorganisatie. Wij geven u de volgende richtlijn in overweging:

  • geef 1,5% of wat u kunt missen als uw netto inkomen minder dan € 10.000 is.
  • geef ten minste 3% van uw netto inkomen als dat boven de € 10.000 ligt.

In januari worden de gemeenteleden bezocht voor de actie Kerkbalans, waarbij de leden hun financiële bijdrage voor het komende jaar kunnen opgeven.
 
Collectebonnen
Verkrijgbaar bij Marrianne Zeldenrust (penningmeester), De Ruigehoek 8 te Burgerveen. Tel. 0172-507424.

Graag vooraf per bank betalen (rekeningnummer NL15 RABO 0127703195 t.n.v. Kerkrentmeesters Prot. Gemeente te Leimuiden, Postbus 49, 2450 AA Leimuiden) met vermelding van de gewenste coupures. Wanneer u de collectebonnen komt halen, graag vooraf even een telefoontje.
Beschikbare coupures:
vel van 20 stuks à € 0,50 = € 10,00
vel van 20 stuks à € 1,00 = € 20,00
vel van 20 stuks à € 2,00 = € 40,00
 
Gebruik en huur van Dorpskerk en kerkelijk centrum ‘De Ontmoeting’
Aanvragen voor gebruik of huur van de Dorpskerk en kerkelijk centrum ‘De Ontmoeting’ dienen te worden gericht aan de beheerder Josina Vonk, e-mail: beheerder@pgleimuiden.nl.