Filmavonden 2021-2022

 
In het winterseizoen draait er een aantal keren in De Ontmoeting een bijzondere film met de mogelijkheid om er na afloop over door te praten.
 
Op 25 november 2021 staat de 1e filmavond gepland: Hors normes
Mensen passen niet altijd binnen de lijnen die we met elkaar hebben bedacht. Soms hebben ze er de vaardigheden niet voor, soms dragen ze een belastende achtergrond mee, waardoor ze wat “buiten de normen” (hors normes) vallen.
In deze film uit 2019 zetten twee vrienden, Bruno en Kateb, zich volledig in voor mensen die uit de boot dreigen te vallen. Ze doen dat onorthodox, grensverleggend en met passie. In alle weerstanden die ze ontmoeten, houden ze ons een spiegel voor: hoeveel ruimte hebben we voor wie een beetje anders is? Zij geloven in een samenleving met die ruimte! Durven wij dat ook?

Er is een korte inleiding op de film en na afloop gelegenheid tot nagesprek. Welkom!
Donderdagavond 25 november 2021, 20.00 uur in de Ontmoeting.
Zaal open om 19.45 uur.

 
Entree: 5 euro (incl. consumpties).