Gezamenlijke maaltijden

 
Bijna elke maand wordt er een gezamenlijke maaltijd georganiseerd in De Ontmoeting. Het doel is elkaar te ontmoeten tijdens het voorbereiden en/of het nuttigen van een eenvoudige maaltijd. Er wordt een bijdrage van € 5,- (incl. consumpties) voor deze maaltijden gevraagd.

 
Data in 2017: donderdag 5 oktober en woensdag 1 november.
Data in 2018: donderdag 4 januari, 1 februari, 1 maart, 5 april, 3 mei, 7 juni, 6 september, 4 oktober en 1 november.

Op de donderdagen begint de maaltijd om 18.00 uur. Op de woensdag om 17.30 uur.
De zaal is een kwartier voor aanvang geopend. Van harte welkom!

 
“Samen eten is veel leuker dan alleen!”

 
U kunt zich aanmelden graag uiterlijk vier dagen voor de maaltijd bij:
Jeannette Meijer, tel. 507551 en/of Agnes Hogenboom, tel. 509633.

 
“Samen eten is olie voor de vriendschap!”

 
Gezamenlijke maaltijd 3Gezamenlijke maaltijd 1Gezamenlijke maaltijd 2