Gezamenlijke maaltijden

Gezamenlijke maaltijden

Bijna elke maand wordt er een gezamenlijke maaltijd georganiseerd in De Ontmoeting. Het doel is elkaar te ontmoeten tijdens het voorbereiden en/of het nuttigen van een eenvoudige maaltijd. Er wordt een bijdrage van € 5,- (incl. consumpties) voor deze maaltijden gevraagd.

Datums in 2022: 6 januari, 3 februari, 3 maart, 7 april, 12 mei, 2 juni, 1 september, 6 oktober, 3 november en 1 december.

Aanvang: 18.00 uur.
De zaal is een kwartier voor aanvang geopend. Van harte welkom!

“Samen eten is veel leuker dan alleen!”

U kunt zich aanmelden graag uiterlijk vier dagen voor de maaltijd bij:
Jeannette Meijer, tel. 507551 en/of Agnes Hogenboom, tel. 509633.

“Samen eten is olie voor de vriendschap!”

Gezamenlijke maaltijd 3Gezamenlijke maaltijd 1Gezamenlijke maaltijd 2