Gezamenlijke maaltijden

Gezamenlijke maaltijden

 

Bijna elke maand wordt er een gezamenlijke maaltijd georganiseerd in De Ontmoeting. Meestal de eerste donderdag van de maand. Het doel is elkaar te ontmoeten tijdens het voorbereiden en/of het nuttigen van een eenvoudige maaltijd. Er wordt tot nu toe een bijdrage van minimaal € 5,- (incl. consumpties) voor deze maaltijden gevraagd, maar vanaf 2024 zal deze bijdrage iets worden verhoogd.
 
Data:
In 2023: 7 december
In 2024: 4 januari, 1 februari, 7 maart, 4 april, 2 mei, 6 juni, 5 september, 3 oktober, 7 november en 5 december
 
Aanvang: 18.00 uur.
 
De zaal is een kwartier voor aanvang geopend. Van harte welkom!
 
U kunt zich aanmelden graag uiterlijk vier dagen voor de maaltijd bij:
Jeannette Meijer, tel. 507551 of Agnes Hogenboom, tel. 509633
 

“Samen eten is veel leuker dan alleen!”

“Samen eten is olie voor de vriendschap!”

Gezamenlijke maaltijd 3Gezamenlijke maaltijd 1Gezamenlijke maaltijd 2