Kerkdiensten
Aanscherping coronamaatregelen per 20 december 2021:
Helaas zijn we genoodzaakt weer over te gaan naar online diensten voor de duur van de huidige lockdown.

Normaal gesproken is er elke zondag dienst om 9.30 uur. Daarnaast zijn er kerkdiensten tijdens kerkelijke feestdagen. De gegevens van de diensten worden vermeld in de nieuwsbrief ‘Op Weg’ en op de homepage van deze website. 

Bloemengroep
De bloemengroep zorgt ervoor dat er tijdens de zondagse eredienst bloemen aanwezig zijn. Tijdens bijzondere zondagen worden deze liturgisch geschikt en geven zo mede een invulling aan een dienst. De bloemen worden na afloop van de dienst naar een gemeentelid gebracht als groet van de gemeente. De bloemengroep bestaat uit:

  • Emmy Brussen (contactpersoon)
  • Ank van der Maarel
  • Joke Overbeek
  • Nettie Siebeling
  • Pieneke Glasbergen
  • Nel Zweegman
  • Frank Hoogeveen

Koffiedrinken na de dienst
Ongeveer twee maal per maand is er koffiedrinken na afloop van de dienst in de Ontmoeting. Het rooster voor het koffieschenken wordt opgesteld door Marianne Tukker. Op de andere zondagen is er koffiedrinken in de ‘kloostergang’.

Autodienst
Gemeenteleden die geen vervoer hebben naar de kerk kunnen gebruik maken van de autodienst. Zij kunnen hiervoor contact opnemen met Gert Rietdijk.

Kerktelefoon/kerkomroep
De diensten zijn te beluisteren via de kerktelefoon of via internet. De aansluitingen voor de kerktelefoon en de uitzending via www.kerkomroep.nl worden verzorgd door de commissie Beeld en Geluid. 

Crèche
Van de crèche kan op verzoek gebruik worden gemaakt. Hiervoor kan vooraf contact worden opgenomen met Jorico Notenboom. Contactpersoon: Jorico Notenboom.