De commissie Beeld en Geluid verzorgt het beeld (via beamer) en het geluid tijdens kerkdiensten in de Dorpskerk en de uitzendingen van de kerkdiensten via de kerktelefoon en internet. De commissie zorgt voor het beheer en onderhoud van de aanwezige apparatuur. Via www.kerkomroep.nl zijn de kerkdiensten te beluisteren of terug te luisteren.

Samenstelling:

  • Gert Rietdijk
  • Jacques Roodenburg
  • Els van Elderen