De commissie erediensten vertaalt, samen met de predikant, de verschillende wensen die binnen onze gemeente leven, naar de wekelijkse diensten. Hierbij gaat het om het meer betrekken van de kinderen bij de dienst, uitnodigen koren, muzikale ondersteuning, themadiensten, etc.

Contactpersonen:

  • Cora de Vries
  • Ina Buikema
  • Jan P. Meijer
  • De commissie wordt bijgestaan door “de Vrienden van de commissie Erediensten”. Dit zijn verschillende gemeenteleden die speciale diensten of diensten tijdens bijvoorbeeld de Advents- en kerstperiode of tijdens de lijdenstijd helpen voorbereiden.

    De werkgroep Startzondag organiseert samen met de predikant de dienst en de activiteiten na de dienst op startzondag.
    Contactpersoon: Tiny Treur.