Op Weg is de nieuwsbrief van de Protestantse gemeente te Leimuiden en verschijnt eenmaal per 2 weken op zaterdag, met uitzondering van vakantieperiodes. Kopij kan worden ingeleverd/ingezonden tot 19.00 uur op de dinsdagavond voorafgaand aan de verschijningsdatum via op.weg@pgleimuiden.nl

De laatste Op Weg:

Op Weg 383 van 9 juni 2018

Redactie:

  • Hans Notenboom
  • Paula de Koning
  • Wim Vonk

Bezorging:

  • Joke Rietdijk

Eerdere uitgaven vindt u onder:

Archief 2018
Archief 2017
Archief 2016
Archief 2015
Archief 2014
Archief 2013
Archief 2012
Archief 2011
Archief 2010