Diaconie
Informatie over collectes afgelopen periode

 
Sinds de corona-maatregelen van kracht zijn en er alleen online diensten gehouden worden in de Dorpskerk, vinden de collectes niet op de gebruikelijke manier plaats. Daarom vragen wij u om uw bijdragen over te maken op de bij de collectes genoemde rekeningnummers.
 

 • Collecte 17 januari: Voedselbank Kaag en Braassem en Nieuwkoop
  U kunt uw bijdrage overmaken op NL81 RABO 0120 6701 86 t.n.v.Voedselbank Kaag en Braassem.
 • Collecte 10 januari: Kerk in Actie, Project Challenging Heights
  Klik hier voor meer informatie over dit project. Er is ook een filmpje wat in een paar minuten een goed beeld geeft van het werk van Challenging Heights.
  U kunt uw gift overmaken op NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, o.v.v. Challenging Heights, Ghana.
 • Collecte 3 januari: Plaatselijk jeugdwerk
  U kunt uw gift overmaken op NL15 RABO 0127 7031 95 t.n.v. CvK Protestantse gemeente Leimuiden o.v.v. Plaatselijk Jeugdwerk.
 • Collecte 31 december: Plaatselijke Vorming & Toerusting
  U kunt uw gift overmaken op NL15 RABO 0127 7031 95 t.n.v. CvK Protestantse gemeente Leimuiden o.v.v. Plaatselijke Vorming en Toerusting.
 • Collecte 27 december: Plaatselijk jeugdwerk
  U kunt uw gift overmaken op NL15 RABO 0127 7031 95 t.n.v. CvK Protestantse gemeente Leimuiden o.v.v. Plaatselijk Jeugdwerk.
 • Collecte 25 december (Kerst): KIA Kerstcollecte Kinderen in de Knel
  Geef licht aan vluchtelingenkinderen in Griekenland
  U kunt uw gift overmaken op NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. ‘Geef Licht’.
 • Collecte 24 december (Kerstnacht): Noodhulp Midden-Amerika
  Orkanen teisteren Midden-Amerika; grote behoefte aan voedsel, water en medicijnen
  U kunt uw gift overmaken op NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. Overstromingen in Nicaragua.
 • Collecte 20 december (4e Advent): PKN – Daarom Kerst (Missionair) 2020
  U kunt uw gift overmaken op NL10 ABNA 0444 444 777 t.n.v. Protestantse Kerk o.v.v. Daarom Kerst
 • Collecte 13 december (3e Advent): Leger des Heils
  Geef in de collecte of maak uw gift ver naar NL72 RABO 0707 070 171 t.n.v. Leger des Heils.
 • Collecte 6 december (2e Advent): Kerk in Actie – Kinderen betrekken bij diaconaat
  Klik hier voor het collectefilmpje.
  U kunt uw bijdrage overmaken op NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte Kids in Actie.
 • Collecte 29 november (1e Advent): Kerk in Actie – Oekraïne
  Klik hier voor het collectefilmpje.
  U kunt uw bijdrage overmaken op NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. Kinderen Oekraïne.
 • Collecte 22 november: Plaatselijk missionair werk
  Het missionaire werk organiseert – als de coronamaatregelen worden versoepeld – activiteiten zoals het Open Huis, filmavonden met nabespreking en themabijeenkomsten. Mede door het missionaire werk kunnen we als Protestantse Gemeente een gastvrije en verbindende gemeente zijn van en voor het dorp.
  Geef in de collecte of maak uw gift over naar NL15 RABO 0127 7031 95 t.n.v. CvK Protestantse gemeente Leimuiden o.v.v. Plaatselijk Missionair werk.
 • Collecte 15 november: Plaatselijk jeugdwerk
  Met de opbrengst van deze collecte kunnen verschillende activiteiten georganiseerd worden, zoals ’t Hok op vrijdagavond, een diaconale activiteit gericht op alle tieners en jongeren in Leimuiden en Rijnsaterwoude. En verder de maandelijkse tienerpreken (nieuw dit seizoen), de familiediensten op zondagmorgen en de Kliederkerk, dat samen met de Woudse Dom en de St. Jan de Doper georganiseerd wordt.
  Geef in de collecte of maak uw gift over naar NL15 RABO 0127 7031 95 t.n.v. CvK Protestantse gemeente Leimuiden o.v.v. Plaatselijk Jeugdwerk.
 • Avondmaalscollecte 8 november: Stichting Mensenkinderen
  U kunt uw bijdrage overmaken op NL69 INGB 0664 2902 80 t.n.v. Stichting Mensenkinderen o.v.v. project OM-139-2.
 • Collecte 1 november: Kerk in Actie Najaarszending
  Sterke vrouwen opleiden op Papoea
  U kunt uw bijdrage overmaken op NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, o.v.v. Vrouwen kerk Papoea.
 •  
   
  Algemene informatie College van Diakenen

  e-mail: diaconie@pgleimuiden.nl
  Rekening nr.: NL03 RABO 0127700404

  Voorzitter: Wilma de Quaasteniet, email: voorzitterdiac@pgleimuiden.nl
  Secretaris: Annet Roodenburg-Voorbij, email: diaconie@pgleimuiden.nl
  Diaken: Jan Meijer

  Taakdiakenen:
  Frans Kooiman
  Wim Vonk (Penningmeester), email: penningmeesterdiac@pgleimuiden.nl

  Het motto van de diaconie is:

  “Helpen waar geen helper is”. Dit komt op diverse manieren naar voren en beperkt zich niet tot alleen de gemeenteleden. De diaconie is er voor de samenleving. De wijkdiakenen zijn onderdeel van de wijkteams en houden daardoor contact met de gemeenteleden. De zieken en huwelijksjubilarissen krijgen extra aandacht en een bloemetje of fruitmand. Ook de mensen die het financieel niet breed hebben (bijstand, schuldhulp) krijgen steun van de diaconie, we denken hierbij niet in de eerste plaats aan geld maar vooral in het vinden van een weg uit de problemen. De diaconie ondersteunt regionale projecten met zowel een doel dichtbij als ver weg (bijvoorbeeld de Voedselbank, noodhulp Bangladesh, Oekraïne), maar ook projecten van de provinciale werkgroep giftenadvies. Landelijk en wereldwijd lopen de meeste doelen via Kerk in Actie. Via Kerk in Actie Interactief ondersteunen we samen met de vier projecten. De bedoeling is dit enige jaren te doen en de gemeente hier steeds meer bij te betrekken. Daarnaast zijn er diverse activiteiten zoals de Kerst en Paasactie (presentje voor ouderen, kerst in oecumenisch verband), gezamenlijke maaltijden en de seniorenmiddag. Het betrekken van de jeugd bij diaconale activiteiten zal de komende tijd bijzondere aandacht krijgen (zie ook onder jeugdwerk).

  Seniorenmiddag:

  Tijdens de kersttijd wordt een viering voor de senioren gehouden met een inhoudelijke bijdrage van de predikant en een gezamenlijke maaltijd.
  Contactpersonen: Ank v.d. Maarel en Ina Buikema.