Diaconie

Voor meer informatie over diverse projecten, klik hier.

Algemene informatie College van Diakenen

e-mail: diaconie@pgleimuiden.nl
Rekening nr.: NL03 RABO 0127700404

Voorzitter: Wilma de Quaasteniet, email: voorzitterdiac@pgleimuiden.nl
Secretaris: Annet Roodenburg-Voorbij, email: diaconie@pgleimuiden.nl
Diaken: Jan Meijer

Taakdiakenen:
Johan Schuuring
Wim Vonk (Penningmeester), email: penningmeesterdiac@pgleimuiden.nl

Het motto van de diaconie is:

“Helpen waar geen helper is”. Dit komt op diverse manieren naar voren en beperkt zich niet tot alleen de gemeenteleden. De diaconie is er voor de samenleving. De wijkdiakenen zijn onderdeel van de wijkteams en houden daardoor contact met de gemeenteleden. De zieken en huwelijksjubilarissen krijgen extra aandacht en een bloemetje of fruitmand. Ook de mensen die het financieel niet breed hebben (bijstand, schuldhulp) krijgen steun van de diaconie, we denken hierbij niet in de eerste plaats aan geld maar vooral in het vinden van een weg uit de problemen. De diaconie ondersteunt regionale projecten met zowel een doel dichtbij als ver weg (bijvoorbeeld de Voedselbank, noodhulp Bangladesh, Oekraïne), maar ook projecten van de provinciale werkgroep giftenadvies. Landelijk en wereldwijd lopen de meeste doelen via Kerk in Actie. Via Kerk in Actie Interactief ondersteunen we samen met de vier projecten. De bedoeling is dit enige jaren te doen en de gemeente hier steeds meer bij te betrekken. Daarnaast zijn er diverse activiteiten zoals de Kerst en Paasactie (presentje voor ouderen, kerst in oecumenisch verband), gezamenlijke maaltijden en de seniorenmiddag. Het betrekken van de jeugd bij diaconale activiteiten zal de komende tijd bijzondere aandacht krijgen (zie ook onder jeugdwerk).

Seniorenmiddag:

Tijdens de kersttijd wordt een viering voor de senioren gehouden met een inhoudelijke bijdrage van de predikant en een gezamenlijke maaltijd.
Contactpersonen: Ank v.d. Maarel en Ina Buikema.