Diaconie
Informatie over collectes afgelopen periode

 
Sinds de corona-maatregelen van kracht zijn en er alleen online diensten gehouden worden in de Dorpskerk, vinden de collectes niet op de gebruikelijke manier plaats. Daarom vragen wij u om uw bijdragen over te maken op de bij de collectes genoemde rekeningnummers.
 

 • Collecte 22 augustus: Plaatselijke vorming en toerusting
  Geef in de collecte of maak uw gift over naar NL15 RABO 0127 7031 95 t.n.v. CvK Protestantse gemeente Leimuiden o.v.v. Plaatselijke Vorming en Toerusting.
 • Collecte 15 augustus: Kerk in Actie Zending
  Christenen staan sterker in hun geloof in Pakistan

  Geef in de collecte of maak uw gift over naar NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. christen in Pakistan.

 • Collecte 8 augustus: De Sleutelbloem in Noorden
  Geef in de collecte of maak uw gift over NL21 RABO 0156 0522 10 t.n.v. Stichting De Sleutelbloem te Noorden.
 • Collecte 1 augustus: Plaatselijk jeugdwerk
  Geef in de collecte of maak uw gift over naar NL15 RABO 0127 7031 95 t.n.v. CvK Protestantse gemeente Leimuiden o.v.v. Plaatselijk Jeugdwerk.
 • Collecte 25 juli: Pauluskerk Rotterdam
  Geef in de collecte of maak uw gift over naar NL 36 TRIO 0338 7521 02 t.n.v. Diaconaal Centrum Pauluskerk.
 • Collecte 18 juli: Evangelisatiewerk Camping de Drecht
  Geef in de collecte of maak uw gift over naar NL06 RABO 0127 7005 44 t.n.v. Evangelisatiecommissie.
 • Collecte 11 juli: Plaatselijk missionair werk
  U kunt uw gift overmaken naar NL15 RABO 0127 7031 95 t.n.v. CvK Protestantse gemeente Leimuiden o.v.v. Plaatselijk Missionair werk.
 • Collecte 4 juli: KIA Binnenlands diaconaat
  Geef aan de collecte of maak een bijdrage over op NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte diaconaat zomer.
 • Collecte 27 juni: Voedselbank KBEN
  U kunt uw gift overmaken op NL81 RABO 0120 6701 86 t.n.v. Voedselbank Kaag en Braassem en Nieuwkoop.
 • Collecte 20 juni: KIA Noodhulp: Opvang voor gestrande vluchtelingen Griekenland
  Geef aan de collecte of maak een bijdrage over op NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte Griekenland.
 • Collecte 13 juni: KIA Project SAVE (India), SAVE zet zones zonder kinderarbeid op
  Kijk voor meer informatie op www.kerkinactie.nl/save. Tijdens de dienst op 13 juni zal er een collectefilmpje getoond worden. Geef aan de collecte of maak uw bijdrage over op NL 89 ABNA 0457 457 457, t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. K00500, thema Kinderen in de knel.
 • Collecte 6 juni: Stichting Mensenkinderen
  Geef in de collecte of maak uw gift over op NL69 INGB 0664 2902 80 t.n.v. Stichting Mensenkinderen.
 •  
   
  Samenstelling diaconie:

   
  Algemene informatie College van Diakenen
  Rekening nummer: NL03 RABO 0127700404
   
   

  Het motto van de diaconie is:

  “Helpen waar geen helper is”. Dit komt op diverse manieren naar voren en beperkt zich niet tot alleen de gemeenteleden. De diaconie is er voor de samenleving. De wijkdiakenen zijn onderdeel van de wijkteams en houden daardoor contact met de gemeenteleden. De zieken en huwelijksjubilarissen krijgen extra aandacht en een bloemetje of fruitmand. Ook de mensen die het financieel niet breed hebben (bijstand, schuldhulp) krijgen steun van de diaconie, we denken hierbij niet in de eerste plaats aan geld maar vooral in het vinden van een weg uit de problemen. De diaconie ondersteunt regionale projecten met zowel een doel dichtbij als ver weg (bijvoorbeeld de Voedselbank, noodhulp Bangladesh, Oekraïne), maar ook projecten van de provinciale werkgroep giftenadvies. Landelijk en wereldwijd lopen de meeste doelen via Kerk in Actie. Via Kerk in Actie Interactief ondersteunen we samen met de vier projecten. De bedoeling is dit enige jaren te doen en de gemeente hier steeds meer bij te betrekken. Daarnaast zijn er diverse activiteiten zoals de Kerst en Paasactie (presentje voor ouderen, kerst in oecumenisch verband), gezamenlijke maaltijden en de seniorenmiddag. Het betrekken van de jeugd bij diaconale activiteiten zal de komende tijd bijzondere aandacht krijgen (zie ook onder jeugdwerk).
   
   

  Seniorenmiddag:

  Tijdens de kersttijd wordt een viering voor de senioren gehouden met een inhoudelijke bijdrage van de predikant en een gezamenlijke maaltijd.
  Contactpersonen: Ank v.d. Maarel en Ina Buikema.