Diaconie
Informatie over collectes afgelopen periode

 
Sinds de corona-maatregelen van kracht zijn en er alleen online diensten gehouden worden in de Dorpskerk, vinden de collectes niet op de gebruikelijke manier plaats. Daarom vragen wij u om uw bijdragen over te maken op de bij de collectes genoemde rekeningnummers.
 

 • Avondmaalscollecte 13 september: Mensenkinderen
  Maak uw bijdrage over op NL69 INGB 0664 2902 80 t.n.v. Stichting Mensenkinderen o.v.v. project OM-139-2.
 • Collecte 6 september: Kerk in Actie Werelddiaconaat
  Ghanese kerk helpt jongeren aan werk. Klik hier voor meer informatie. U kunt uw bijdrage overmaken op NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. o.v.v. kerk Noord-Ghana
 • Collecte 30 augustus: Kerk in Actie Themajaar: Colombia
  Klik hier voor meer informatie. U kunt uw bijdrage overmaken op NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. W 009204 Colombia.
 • Collecte 23 augustus: Exodus
  Klik hier voor meer informatie. U kunt uw bijdrage overmaken op NL68 INGB 0004 3244 14 t.n.v. Exodus Nederland.
 • Collecte 16 augustus: Kerk in Actie Zending
  Klik hier voor meer informatie. U kunt uw bijdrage overmaken op NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. kerk Rwanda
 • Collecte 9 augustus: Plaatselijk jeugdwerk
  U kunt uw bijdrage overmaken op NL15 RABO 0127 7031 95 t.n.v. CvK Protestantse gemeente Leimuiden o.v.v. Plaatselijk Jeugdwerk
 • Collecte 2 augustus: Voedselbank Kaag en Braassem en Nieuwkoop
  U kunt uw bijdrage overmaken op NL81 RABO 0120 6701 86 t.n.v.Voedselbank Kaag en Braassem.
 • Collecte 26 juli: Kerk in Actie Themajaar: Kinderen in de Knel
  U kunt uw bijdrage overmaken op NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. Thema K00500.
 • Collecte 19 juli: Evangelisatiewerk Camping de Drecht
  De werkgroep organiseert kerkdiensten en evangelisatiewerk op camping de Drecht. Dit jaar is er vanaf 28 juni t/m 30 augustus elke zondag een laagdrempelige kerkdienst. Daarnaast organiseert een DABAR-team dit jaar een recreatieprogramma voor de op de camping aanwezige jeugd van 4 – 12 jaar. U kunt uw bijdrage overmaken op NL06 RABO 0127 7005 44 t.n.v. Evangelisatiecommissie.
 • Collecte 12 juli: Plaatselijke Vorming & Toerusting
  Maak uw bijdrage over NL15 RABO 0127 7031 95 t.n.v. CvK Protestantse gemeente Leimuiden o.v.v. Plaatselijke Vorming & Toerusting.
 • Collecte 5 juli Kerk in Actie Binnenlands diaconaat: Vakantiepret voor kinderen in armoede
  Klik hier voor meer informatie. U kunt uw bijdrage overmaken op NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte Actie Vakantietas
 •  
   
  Algemene informatie College van Diakenen

  e-mail: diaconie@pgleimuiden.nl
  Rekening nr.: NL03 RABO 0127700404

  Voorzitter: Wilma de Quaasteniet, email: voorzitterdiac@pgleimuiden.nl
  Secretaris: Annet Roodenburg-Voorbij, email: diaconie@pgleimuiden.nl
  Diaken: Jan Meijer

  Taakdiakenen:
  vacature
  Wim Vonk (Penningmeester), email: penningmeesterdiac@pgleimuiden.nl

  Het motto van de diaconie is:

  “Helpen waar geen helper is”. Dit komt op diverse manieren naar voren en beperkt zich niet tot alleen de gemeenteleden. De diaconie is er voor de samenleving. De wijkdiakenen zijn onderdeel van de wijkteams en houden daardoor contact met de gemeenteleden. De zieken en huwelijksjubilarissen krijgen extra aandacht en een bloemetje of fruitmand. Ook de mensen die het financieel niet breed hebben (bijstand, schuldhulp) krijgen steun van de diaconie, we denken hierbij niet in de eerste plaats aan geld maar vooral in het vinden van een weg uit de problemen. De diaconie ondersteunt regionale projecten met zowel een doel dichtbij als ver weg (bijvoorbeeld de Voedselbank, noodhulp Bangladesh, Oekraïne), maar ook projecten van de provinciale werkgroep giftenadvies. Landelijk en wereldwijd lopen de meeste doelen via Kerk in Actie. Via Kerk in Actie Interactief ondersteunen we samen met de vier projecten. De bedoeling is dit enige jaren te doen en de gemeente hier steeds meer bij te betrekken. Daarnaast zijn er diverse activiteiten zoals de Kerst en Paasactie (presentje voor ouderen, kerst in oecumenisch verband), gezamenlijke maaltijden en de seniorenmiddag. Het betrekken van de jeugd bij diaconale activiteiten zal de komende tijd bijzondere aandacht krijgen (zie ook onder jeugdwerk).

  Seniorenmiddag:

  Tijdens de kersttijd wordt een viering voor de senioren gehouden met een inhoudelijke bijdrage van de predikant en een gezamenlijke maaltijd.
  Contactpersonen: Ank v.d. Maarel en Ina Buikema.