Diaconie
Informatie over collectes afgelopen periode

Sinds de corona-maatregelen van kracht zijn en er alleen online diensten gehouden worden in de Dorpskerk, vinden de collectes niet op de gebruikelijke manier plaats. Daarom vragen wij u om uw bijdragen over te maken op de bij de collectes genoemde rekeningnummers.

 • Collecte 2 januari: Plaatselijk Missionair Werk
  Uw kunt uw bijdrage overmaken naar het CvK Protestantse Gemeente Leimuiden, NL15 RABO0127 7031 95 o.v.v. Plaatselijk Missionair Werk.
 • Collecte 31 december: Plaatselijke Vorming & Toerusting
  Uw kunt uw bijdrage overmaken naar het CvK Protestantse Gemeente Leimuiden, NL15 RABO0127 7031 95 o.v.v. Plaatselijke Vorming & Toerusting.
 • Collecte 26 december: Plaatselijk jeugdwerk
  Uw kunt uw bijdrage overmaken naar het CvK Protestantse Gemeente Leimuiden, NL15 RABO0127 7031 95 o.v.v. Plaatselijk Jeugdwerk.
 • Collecte 25 december: KIA Kinderen in de knel: De Vrolijkheid in asielzoekerscentra
  Uw kunt uw bijdrage overmaken naar NL 89 ABNA 0457 457 457, t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte De Vrolijkheid.
 • Collecte 24 december: Actuele nood “Leger des Heils”
  Uw kunt uw bijdrage overmaken naar NL 72 RABO 0707 0701 71, t.n.v. Leger des Heils.
 • Collectes 28 november, 5, 12 en 19 december: KIA ‘Geef licht aan vluchtelingenkinderen in Griekenland’
  Geef uw bijdrage aan de collecte of maak uw gift over op NL 89 ABNA 0457 457 457, t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. ‘Geef licht’.
 • Collecte 21 november: Plaatselijk missionair werk
  Geef uw bijdrage aan de collecte of maak uw gift over op NL15 RABO0127 7031 95, t.n.v. CvK Protestantse gemeente Leimuiden o.v.v. Plaatselijk Missionair werk.
 • Collecte 14 november Voedselbank Kaag en Braassem en Nieuwkoop
  Geef uw bijdrage aan de collecte of maak uw gift over op NL81 RABO 0120 6701 86 t.n.v. Voedselbank Kaag en Braassem en Nieuwkoop.
 • Collecte 7 november: KIA Najaarszending
  Geef uw bijdrage aan de collecte of maak uw gift over op NL 89 ABNA 0457 457 457, t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. vrouwen Guatemala (Z9109213).

Samenstelling diaconie:

Algemene informatie College van Diakenen
Rekening nummer: NL03 RABO 0127700404

Het motto van de diaconie is:

“Helpen waar geen helper is”. Dit komt op diverse manieren naar voren en beperkt zich niet tot alleen de gemeenteleden. De diaconie is er voor de samenleving. De wijkdiakenen zijn onderdeel van de wijkteams en houden daardoor contact met de gemeenteleden. De zieken en huwelijksjubilarissen krijgen extra aandacht en een bloemetje of fruitmand. Ook de mensen die het financieel niet breed hebben (bijstand, schuldhulp) krijgen steun van de diaconie, we denken hierbij niet in de eerste plaats aan geld maar vooral in het vinden van een weg uit de problemen. De diaconie ondersteunt regionale projecten met zowel een doel dichtbij als ver weg (bijvoorbeeld de Voedselbank, noodhulp Bangladesh, Oekraïne), maar ook projecten van de provinciale werkgroep giftenadvies. Landelijk en wereldwijd lopen de meeste doelen via Kerk in Actie. Via Kerk in Actie Interactief ondersteunen we samen met de vier projecten. De bedoeling is dit enige jaren te doen en de gemeente hier steeds meer bij te betrekken. Daarnaast zijn er diverse activiteiten zoals de Kerst en Paasactie (presentje voor ouderen, kerst in oecumenisch verband), gezamenlijke maaltijden en de seniorenmiddag. Het betrekken van de jeugd bij diaconale activiteiten zal de komende tijd bijzondere aandacht krijgen (zie ook onder jeugdwerk).

Seniorenmiddag:

Tijdens de kersttijd wordt een viering voor de senioren gehouden met een inhoudelijke bijdrage van de predikant en een gezamenlijke maaltijd.
Contactpersonen: Ank v.d. Maarel en Ina Buikema.