Jeugdwerkseizoen 2018/2019

 
Gezinswerk: Parentingcourse i.s.m. Family Factory
Opvoeden doe je samen! Je ontmoet andere ouders. Je herkent dezelfde uitdagingen en valkuilen. Je denkt samen na over vragen rondom de ontwikkeling van je kind(eren) (0-10 jarigen). Dat is de Parenting Course. De cursus is relevant voor iedere ouder en is geïnspireerd door christelijke principes.

Data: woensdag 3, 10, 17, 31 oktober en 7 november 2018 van 20.00 – 22.00 uur in de Ontmoeting.

Info: Gerinda van der Weijden

 
Kliederkerk Leimuiden & Rijnsaterwoude
Kliederkerk is een creatieve ontmoetingsplek voor kinderen, jongeren, ouders en belangstellenden die zich op enige manier verbonden voelen met het verhaal van God met mensen. Er is een creatief, actief en meditatief gedeelte. Kliederkerk sluit af met een lunch.

Data: 30 sept, 18 nov, 16 dec, 20 jan, 24 mrt, 19 mei, 23 juni van 12:00 – 13:30 uur

Plaats: Bij toerbeurt in de Ontmoeting, de St. Jan de Doper en de Woudse Dom.

Info: Astrid Muijs of Paul Smit

 
Diaconaal gericht jeugdwerk
Op vrijdagavond is er jeugdwerk in ’t Hok (de Ontmoeting) vanaf de bovenbouw basisschool t/m beroepsonderwijs. Ontspannen en ontdekken staat centraal. De startavond is op 7 september.
Info: Paul Smit

 
Alpha cursus
Met anderen op zoek gaan naar de zin van het leven. Dat is Alpha. Tijdens circa tien interactieve en gezellige bijeenkomsten ontdek je wat het christelijk geloof inhoudt. Wil je meedoen of gewoon een keertje vrijblijvend kennismaken? Op zondag 16 september is er van 10 tot 11.30 uur een kennismakingsbijeenkomst.
Info: Levi Verschoof (gespreksleiding)

 
Tienerpreken Dorpskerk, vanaf groep 7
Eens in de maand wordt er van 9.30 – 11.00 een tienerpreek gehouden in de Dorpskerk/Ontmoeting. De eerste keer na de zomer is op zondag 7 oktober.

 
Jeugddienst Dorpskerk samen met alle generaties
Twee keer per jaar op zondag 31 maart en 30 juni van 9.30 – 11.00 uur

 
Reis naar Taizé (Frankrijk) van 21 t/m 28 oktober
Een week in Taizé is een week lang optrekken met leeftijdsgenoten (vanaf 16 jaar) vanuit heel Europa om elkaar te ontmoeten, te geloven en te ontdekken wat belangrijk is in het leven. Kosten €250,00 p.p.

 
Paul Smit
Paul Smit: ‘Als kerkelijk jeugdwerker probeer ik in het jeugdwerk aan een sfeer van vertrouwen te werken. In de sfeer hoop ik dat de jeugd kan ontdekken dat “Hou van God en van een ander als van jezelf” begint bij van jezelf houden. Tijdens het opgroeien is dat van jezelf houden best wel een uitdaging. Een uitdaging waarbij de liefde van God steun kan geven. Dat hoop ik met het jeugdwerk in Leimuiden uit te dragen.’

 

 
 
 
 
Contactpersonen:
Astrid Muijs-van den Wijngaard
Paul Smit, tel. 06 20238951