Jeugdwerkseizoen 2019/2020

 
 
Taizé reis
Taizé is de naam van een Frans dorpje, waar sinds de Tweede Wereldoorlog een christelijke leefgemeenschap is van nu zo’n 100 broeders. De broeders komen uit verschillende landen en zijn afkomstig uit allerlei verschillende christelijke tradities. Wekelijks ontvangen zij gasten uit verschillende landen, voor 90% jongeren, die komen voor rust en ontmoetingen met andere jongeren.
 
Tijd: 20 t/m 27 oktober 2019  
Leeftijd van 16 tot 29 jaar, m.u.v. 15-jarigen die met een oudere vriend(in) meegaan.
 
Kosten € 250,00 (reis en verblijf)  Reisleiding: twee predikanten en Paul als jeugdwerker
 
 
Familievieringen
Een viering die het midden houdt tussen Kliederkerk en een doorsnee zondag. Interactief of met gebruik van film of gericht op muziek die het Bijbelverhaal vertelt. De ene keer meer op jonge kinderen gericht, de andere keer wat meer op jongeren.
2019: 13 oktober – Taizé viering, 15 december – Kinderkerstfeest Dorpskerk
2020: 16 februari – Heilige Herrie; 19 april – Kind op schoot viering
 
 
Kliederkerk Leimuiden & Rijnsaterwoude
Kliederkerk is een creatieve ontmoetingsplek voor kinderen, jongeren, ouders en belangstellenden die zich op enige manier verbonden voelen met het verhaal van God met mensen. Elke Kliederkerk wordt eerst op een actieve en creatieve manier uitgewerkt. Na een uur van ontdekken is het tijd om samen naar het verhaal te luisteren en God te bedanken. Kliederkerk sluit af met een lunch.
 
Kliederkerk is een samenwerking van de Dorpskerk, de St. Jan de Doper en de Woudse Dom. De drie kerken zijn bij toerbeurt de gastlocatie.
 
Data: 29 september, 17 november, 15 december (Kinderkerstfeest Dorpskerk), 2 februari, 29 maart, 7 juni, 5 juli van 12:00 – 13:30 uur
 
Plaats: Bij toerbeurt in de Ontmoeting, de St. Jan de Doper en de Woudse Dom.
 
Info: Astrid Muijs of Paul Smit
 
 
’t Hok
In ’t Hok draait het om drie dingen: gewoon lekker ontspannen, jezelf ontwikkelen en nieuwe dingen ontdekken. Afwisselend zijn er spel- en thema-avonden met af en toe een filmavond. Elke laatste week voor een schoolvakantie doen we iets speciaals.
 
Wanneer ‘t Hok? elke vrijdagavond beginnend op 13 september 2019 Tijd: 19:00 uur: groep 7/ 8 en brugklassers 20:15 uur: middelbare scholieren 22:00 uur: 18+
 
Info: Paul Smit
 
 
29 mei 2020 ‘Nacht Zonder Dak’

 
Paul Smit
Paul Smit: ‘Als kerkelijk jeugdwerker probeer ik in het jeugdwerk aan een sfeer van vertrouwen te werken. In de sfeer hoop ik dat de jeugd kan ontdekken dat “Hou van God en van een ander als van jezelf” begint bij van jezelf houden. Tijdens het opgroeien is dat van jezelf houden best wel een uitdaging. Een uitdaging waarbij de liefde van God steun kan geven. Dat hoop ik met het jeugdwerk in Leimuiden uit te dragen.’

 

 
 
 
 
Contactpersonen:
Astrid Muijs-van den Wijngaard
Paul Smit, tel. 06 20238951