Jeugdouderling

Liset van Steenbrugge

Jongerenwerker (geen lid van de kerkenraad):
Peter van der Beek