Ledenadministratie / kerkelijk bureau

Ledenadministratie:
De ledenadministratie en het kerkelijk bureau van de Protestantse Gemeente Leimuiden worden verzorgd door Piet Vroonland
(onder de verantwoordelijkheid van het College van Kerkrentmeesters)
 

e-mail: ledenadministratie@pgleimuiden.nl