Pastorale ouderlingen:

Clara de Ruiter-Berghout
Jorico Notenboom-Rietdijk

De kerkenraad is verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de gemeente. Met betrekking tot het pastoraat hebben daarbij de ouderlingen de eerste verantwoordelijkheid. In hun wijken werken zij met bezoek- of pastorale wijkteams.