Pastoraat

Pastorale ouderlingen:

Jorico Notenboom-Rietdijk
Piet de Bock
 
De kerkenraad is verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de gemeente. Met betrekking tot het pastoraat hebben daarbij de ouderlingen de eerste verantwoordelijkheid. In hun wijken werken zij met bezoek- of pastorale wijkteams.
 

Pastorale wijken en hun bemensing
Hierbij treft u een overzicht aan van de straten in Leimuiden maar ook daarbuiten waar onze gemeenteleden wonen.
 
De kerkenraad heeft besloten voor wijk 2 geen pastoraal ouderling meer te zoeken, maar de wijken opnieuw in te delen. Zo krijgen de pastoraal ouderlingen van de wijken 1 en 3 er extra straten bij en blijft voor wijk 2 alleen de adressen over van buiten Leimuiden.
Deze uitbreiding voor de wijken 1 en 3 houdt in dat het wijkwerk neerkomt op de schouders van de vele contactpersonen en twee pastoraal ouderlingen.
Voor wijk 2 ontstaat een nieuwe situatie. Deze wijk heeft dus geen pastoraal ouderling meer en in uitzonderlijke gevallen nog wel een contactpersoon.
 
De gemeenteleden in de diverse zorgcentra hebben in de meeste gevallen een contactpersoon en kunnen ‘beschikken’ over de predikant. De gemeenteleden die ooit bewust hebben gekozen om in of buiten de regio te gaan wonen en hun lidmaatschap bij de kerk van Leimuiden te handhaven, hebben veelal geen pastoraal ouderling en/of contactpersoon tot hun ‘beschikking’. Dit gezien de beperkte menskracht die we als kerk kunnen inzetten. Een uitzondering wordt natuurlijk gemaakt voor die gemeenteleden die een bijzondere band met onze gemeente houden.
 
Vanwege de privacy zijn geen telefoonnummers van de ouderlingen en contactpersonen in het overzicht opgenomen. Gemeenteleden vinden de telefoonnummers van predikant en pastorale ouderlingen in het colofon van het kerkblad Op Weg.