Predikant

Ter kennismaking

Sinds augustus 2021 ben ik predikant van de Protestantse Gemeente te Leimuiden. Het kerkgebouw staat midden in het dorp. We willen met elkaar ook graag midden in het dorp aanwezig zijn. Daarbij mag zichtbaar en hoorbaar zijn waar we uit leven en waar we in geloven.

Ik ben als predikant afkomstig uit het “midden” van de Protestantse Kerk Nederland. Leimuiden is de vijfde kerkgemeenschap waar ik me als predikant voor mag inzetten.

In de kerkdiensten in de Dorpskerk wil ik me aan laten spreken door het Evangelie. Ik probeer die boodschap verstaanbaar te maken voor nu. De liturgie is daarbij ook een soort open ruimte: met elkaar staan we open voor wat “groter is dan ons hart”. Het samen zingen, bidden, stil zijn en luisteren naar woorden uit de Bijbel helpt ons als gelovigen weer op weg. De deur staat open voor wie aan wil sluiten.

In het pastorale werk wil ik met ouderlingen en vrijwilligers open staan voor de zorgen en levensvragen op ieders weg.
De Dorpskerk biedt mogelijkheden voor ontmoeting en gesprek. Ik denk en werk graag mee aan een open kerk, die weet heeft van wat er leeft. Voor kinderen en jongeren zijn er bijeenkomsten in ’t Hok.
Op de plassen bij Leimuiden wordt veel gezeild. Voor je met een zeilboot van wal steekt moet eerst alle tuigage in orde worden gemaakt. Ga je daarna de plas op, dan is het wachten op de wind. Ik zie het kerkelijk werk en mijn rol daarin als zo’n voorbereiding: uiteindelijk zal de wind, de Geest van de Heer, het moeten doen.

Ds. Gerard van Viegen