17 april: Paasdienst

Op 17 april vieren we met elkaar Pasen: het goede nieuws van de Opstanding. Thema van de dienst is: De Paaslacht. Gospelgroep Reveil o.l.v. Jaap de Groot uit ‘s Gravenzande, verleent muzikale medewerking aan deze dienst.

De 1e collecte is bestemd voor Kerk in Actie Werelddiaconaat, de 2e collecte is bestemd voor de Erediensten.

0 Comments