Dienst zondag 20 maart, 9.30 uur

Voorganger mw. A. Creemer-Allard

Collectes
1e collecte: KIA Werelddiaconaat
Geef in de collecte of maak uw bijdrage over naar de diaconie, rekening NL03 RABO 0127 7004 04, dan zorgt de diaconie ervoor dat het naar de collectedoelen overgemaakt wordt.
2e collecte: Erediensten
Uw kunt uw bijdrage overmaken naar het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Leimuiden, NL15 RABO0127 703195

0 Comments