Home

De website werkt momenteel niet optimaal en ziet er daardoor anders uit dan u gewend bent. Onze excuses hiervoor.

Kerkdiensten

Diensten luisteren en terugluisteren: U kunt de kerkdienst volgen en terugluisteren via www.kerkomroep.nl. U hoeft niet in te loggen maar klikt onder ‘Uitzending’ op luisteren bij de dienst die u wilt beluisteren.

Dienst van eerste Kerstdag vanuit de Dorpskerk in Leimuiden is terug te kijken en luisteren via YouTube.

Zondag 9 januari, 9.30 uur: Voorganger ds. P. Baane

 • Liturgie: Liturgie 9 januari
 • 1e collecte: Plaatselijk Jeugdwerk
  U kunt uw gift overmaken op NL15 RABO 0127 7031 95 t.n.v. CvK Protestantse gemeente Leimuiden o.v.v. Plaatselijk Jeugdwerk.
 • 2e collecte: Erediensten
  Uw kunt uw bijdrage overmaken naar het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Leimuiden, NL15 RABO0127 7031 95

Zondag 16 januari, 9.30 uur: Voorganger ds. Gerard van Viegen, viering Heilig Avondmaal (o.v.b.)

Liturgie: volgt

  • Op 16 januari staat er een dienst met Heilig Avondmaal gepland. Dat is nog maar heel kort nadat er (op 11 januari) een persconferentie gepland staat over de Corona-maatregelen. Of het weer een dienst wordt, waarbij gemeenteleden aanwezig kunnen zijn we weten het nog niet.
 • 1e collecte: Avondmaalscollecte “ Stichting Hospice Amandi”
  U mag uw bijdrage overmaken naar de Diaconie, rekening NL03 RABO 0127 7004 04, o.v.v. Stichting Hospice Amandi.
  De diaconie zorgt er dan voor dat het naar dit collectedoel overgemaakt wordt. Hartelijk dank voor uw bijdragen.
 • 2e collecte: Erediensten
  Uw kunt uw bijdrage overmaken naar het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Leimuiden, NL15 RABO0127 7031 95

De jaarlijkse gebedsweek voor de Eenheid van christenen begint op 16 januari a.s.
Samen met een andere kerkgemeenschap een dienst of bijeenkomst organiseren bleek ook dit jaar niet mogelijk. Ik wil op 16 januari in de dienst in voorbeden en preek wel aandacht geven aan het belang van de oecumene, de verbinding tussen kerken.
Tegelijk: bidden is ook iets wat je persoonlijk kunt doen. Onder de bijzondere omstandigheden van dit moment werd een mooi initiatief aangekondigd, waar ieder bij kan aansluiten:
Aan de vooravond van de Week van gebed voor de eenheid vindt op zaterdag 15 januari een Nationaal Gebed plaats. De initiatiefnemers zijn getroffen door de verdeeldheid tussen mensen, in geloofsgemeenschappen en de samenleving nar aanleiding van de aanhoudende coronacrisis. In het gebed wordt God gevraagd om vrede, verbinding, mildheid en eenheid. Het programma is live te volgen via www.nationaalgebed.nl en wordt verzorgd door de EO.

Aanscherping coronamaatregelen per 20 december 2021:

 • Helaas zijn we genoodzaakt weer over te gaan naar online diensten voor de duur van de huidige lockdown.
 • De koffieochtenden gaan tot nader bericht niet door.

Alle diensten voor 2022 vindt u in het Preekrooster 2022

Collecte-informatie

U kunt uw bijdragen overmaken op de bij de collectes genoemde rekeningnummers. U mag uw bijdragen ook overmaken naar de diaconie, rekening NL03 RABO 0127 7004 04, dan zorgt de diaconie ervoor dat het naar de collectedoelen overgemaakt wordt.

Klik hier voor informatie over eerdere collectes.

Koffieochtenden en gezamenlijke maaltijden

Gezamenlijke maaltijd 3Zodra het weer mogelijk is worden er elke woensdagochtend in de Ontmoeting koffieochtenden gehouden van 10.00 tot 11.30 uur. Iedereen die een ander wil ontmoeten onder het genot van een kopje koffie is van harte welkom.
Dit geldt ook voor de ge gezamenlijke maaltijden. Houd de berichten in Op Weg en op de website in de gaten.

Maak kennis met ds. Gerard van Viegen

Sinds augustus 2021 ben ik predikant van de Protestantse Gemeente te Leimuiden. Het kerkgebouw staat midden in het dorp. We willen met elkaar ook graag midden in het dorp aanwezig zijn. Daarbij mag zichtbaar en hoorbaar zijn waar we uit leven en waar we in geloven. Lees meer…

Stand van zaken Stapenseastraat 34/36 ’t Kruispunt

Er zijn sinds juni 2020 belangrijke stappen gezet m.b.t. de ontwikkeling van ’t Kruispunt, waarover partijen het eens zijn geworden. Lees hier verder.

Tijdelijk geen kalender op de site

Wegens technische omstandigheden is de kalender tijdelijk van de site verwijderd. Er wordt gewerkt aan een oplossing. Wij verwijzen u naar de informatie in Op Weg.