De Protestantse gemeente te Leimuiden is in december 2008 ontstaan uit de fusie van de Nederlandse Hervormde Gemeente en de Gereformeerde Kerk Leimuiden.

De visie van de Protestantse gemeente te Leimuiden is dat ze een aantrekkelijke vitale gemeente wil zijn, waarvan de Dorpskerk ontmoetingsplaats met God is, om te vieren, te delen, te dienen en te leren. En zo in de ontmoeting met de ander en met God zich te bezinnen, niet alleen op zondag maar op alle dagen van de week. Wij willen een open en gastvrije gemeente zijn welke dienstbaar is aan de samenleving van het dorp “Leimuiden”.

Ons motto sluit aan op de visie:

Gooi nu de ramen open
Doe nu de deur van slot
Wij kunnen weer gaan hopen
De toekomst ligt weer open
Hier waait de Geest van God

 

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via info@pgleimuiden.nl.